1. עמוד הבית
  2. דעות
  3. טור אורח

מיוחד: הרב בריסק על החיסונים בחצר בעלזא

בצל ההוראה בחצר הקודש בעלזא, להתחסן, כתב הרב מרדכי בריסק, יו"ר קהל מחזיקי הדת, עורך 'המחנה החרדי', בטור מיוחד שפורסם בעיתון בסופ"ש, על שנה שלמה בחצר החסידות: "אנו אין לנו אלא דברי התורה, הנאמרים מפי עיני העדה העומדים בראש המחנה, ובראשם מרן אדמו"ר שליט"א, שהסכימה דעת קודשו לכך שמומלץ עד כדי מצוה ליטול את החיסון, שאין בהם שום חשש וסיכון". הטור המלא 

הרב מרדכי בריסק, ט' טבת תשפ"א 24/12/2020 23:24

ברוך שמסר עולמו לשומרים הרב בריסק עם הרבי מבעלזא הרב בריסק עם הרבי מבעלזא צילום: המחנה החרדי

שנה שלמה שהתמוטטו חבלי ארץ ותרעד תבל ומלואה, כאשר נגיף לא מוכר התפזר על פני כל הארצות וקרוב לשמונים מיליוני אנשים דווחו כנדבקים.

במאת השנים האחרונות לא פרצה מגיפה שכזאת שהקיפה את כל העולם, ומבחינת המספר הגדול של מדינות בהן הנגיף נתן את אותותיו, מגיפה כזאת לא היתה מעולם.

בעולם שבו הטכנולוגיה והמדע מתקדמים להפליא, אנשים כבר היו סבורים ששום דבר לא יכול להפתיע אותם, וכנגד כל בעיה ימצא פתרון. בטוחים וסמוכים היו בכוחו ועוצם ידו של המדע, מתוך תחושה שהכל בשליטת אנוש. והנה יצור בלתי נראה לעין כמעט תעתע בהם קשות, וזעזע את האנושות כולה. הכירו וידעו כל יושבי תבל שיש מנהיג לבירה, השולט ומנהל את העולם כרצונו.

תקופה בה מוסדות התורה ובתי החינוך נסגרו לזמן ניכר, ונאטמו דלתות בתי כנסיות ובתי מדרשות, היא סכנה גדולה לקיום היהדות, ולדורות. ראשי הממשל והרשויות, לא השכילו להבין את הסיכון הגדול הטמון בסגרים הללו, ולו מצד הפגיעות הנפשיות רח"ל. הם התמקדו רק באחוזי הדבקה, ותיקנו רמזורים למיניהם, מבלי לקחת בחשבון צרכי נפש חיוניים יותר, ומבלי לחלק בין אוכלוסיות לפי גורמי הסיכון; מבלי לשקול נזקים שהם בגדר "ברי" כתוצאה מסגירת אנשים בביתם ומניעת מקור מחייתם הגשמי, הנפשי והרוחני, לעומת סיכונים שהם בגדר "שמא". והתוצאות בשלל התחומים - קשות ומרות.

ברוך שמסר עולמו לשומרים, גדולי ישראל אלופי התורה. מורה דרכנו עט"ר כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, התווה את הדרך כבר מן הרגע הראשון, והורה מפורשות שחלילה וחלילה מלסגור את מוסדות התורה והחינוך, דבר שעלול להיות הרס ואסון לדורות. יחד עם זאת עמד על משמרתו ופתח שעריו לכל הבאים לבקש ברכה, עצה ותושיה, ואף נמנע מלצאת ולפוש קמעא לאורך תקופה זו. תודות להכוונתו הטהורה, זכינו לחיים שלווים ורגועים יחסית למצב שכזה, חיים של תורה ויראת שמים, ולמרות כל הקשיים צלחנו בגאון את התקופה הזאת. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, ועכשו כל רואה כבר אומר ברקאי.

אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ, שנאמר: אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי (פסחים סט). בזכותם של לומדי התורה, תיקן הקב"ה רפואה למכה, ונתן בלב הרופאים והחוקרים לתקן רטיה באמצעות חיסון. רשות ניתנה לרופא לרפא, ובמסגרת השתדלות שנמסר לבני אדם, מקבלים יראי השם בשמחה את בשורת החיסון.

ואגב, בכך יסכר פיהם של אלו הגורמים חילול שם שמים ומכנים את הציבור הק' "מכחישי קורונה". לא מיניה ולא מקצתיה. מדובר בציבור שאין כמוהו לקדש את החיים ולמנוע כל סיכון. זהו ציבור בעל מודעות רפואית גבוהה הרבה יותר מהציבור הכללי. לא לחינם צומחים דווקא בציבור זה מומחי רפואה בעלי שם עולמי, ובכל בעיה רפואית יודע ציבור זה להיוועץ עם טובי המומחים בתחום. ואולי דווקא מתוך מודעות רבת שנים ל"תשועה ברוב יועץ" ולעצה רפואית הניתנת מתוך שיקול מגוון גדול תחומי מידע, ידע לשים את הסיכון הגשמי בפרופורציה הראויה לו ביחס לסיכונים חמורים אחרים.

אנו אין לנו אלא דברי התורה, הנאמרים מפי עיני העדה העומדים בראש המחנה, ובראשם עט"ר לאורך ימים ושנים טובות, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, שהסכימה דעת קודשו לכך שמומלץ עד כדי מצוה ליטול את החיסון, שאין בהם שום חשש וסיכון.

ושוב מוטל עלינו לשקול את העיקר - עולם התורה והחינוך. לצד תרומתו של כל מתחסן למיגור המגפה, הוא עושה עוד השתדלות למען היכלי התורה והחינוך שימשיכו בעבודת הקודש ושמירת גחלת היהדות ללא סגרים ומניעות.

גדולי ישראל שבחנו מקרוב את הדברים מתוך התייעצות עם מומחים, קיבלו מהם מידע מוסמך כי החיסון רק מחזק את גופו של המתחסן, וסמכו את ידיהם ואמרו מפורשות שניתן להתחסן ואין בזה שום חשש אלא להיפך.

ספרים עבי כרס עוד ייכתבו על הפרשה, ומתוכם יראו הכל כמה גדולים עיני חכמים, ואנו אין לנו אלא דברי בן עמרם, ולאורו ניסע ונלך.

הטור המלא פורסם בעיתון 'המחנה החרדי'.

;