1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. הרב שבתי לוי

הרב שבתי לוי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: משלוח מנות ומתנות לאביונים - כמה מנות ולכמה אביונים?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • משלוח מנות ומתנות לאביונים - כמה מנות ולכמה אביונים? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: מי שהשתכר בסעודת פורים, כיצד יברך ברכת המזון?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • מי שהשתכר בסעודת פורים, כיצד יברך ברכת המזון? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: ההבדל בין שתוי לשיכור לעניין התפילות בימי הפורים

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • ההבדל בין שתוי לשיכור לעניין התפילות בימי הפורים • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: פורים שחל ביום שישי, מתי עושים סעודת פורים?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • פורים שחל ביום שישי, מתי עושים סעודת פורים? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: מדוע מצוות מחיית עמלק לא נתקנה ביום פורים?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • מדוע מצוות מחיית עמלק לא נתקנה ביום פורים? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: חובה לדעת: מה אנו מוחים במחיית עמלק?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • חובה לדעת: מה אנו מוחים במחיית עמלק? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: דיני שבת זכור ומצוות מחיית עמלק

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • דיני שבת זכור ומצוות מחיית עמלק • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: טעה והניח טוסט עם נקניק בתוך הטוסטר החלבי, מה דין המאכל והטוסטר?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • טעה והניח טוסט עם נקניק בתוך הטוסטר החלבי, מה דין המאכל והטוסטר? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: צלה עוף בתנור ונפלה חתיכה מהעוף על התנור, התנור נשאר בשרי ללא תקנה

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • צלה עוף בתנור ונפלה חתיכה מהעוף על התנור, התנור נשאר בשרי ללא תקנה • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: השוני בין דין הכשר התנור לדין הכשר של כלים

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • השוני בין דין הכשר התנור לדין הכשר של כלים • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: ערבב בכף חלבית מאכל בשרי ואינו יודע עם הכף בן יומו, מה דין הכף?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • ערבב בכף חלבית מאכל בשרי ואינו יודע עם הכף בן יומו, מה דין הכף? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: ערבב מאכל חלבי בכף בשרי, מה דין הכף?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • ערבב מאכל חלבי בכף בשרי, מה דין הכף? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: כיצד ניתן להשתמש בתנור בשרי למאכל חלבי מבלי להמתין 24 שעות?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • כיצד ניתן להשתמש בתנור בשרי למאכל חלבי מבלי להמתין 24 שעות? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: כיצד מועיל הגעלה לסיר בשרי אע''פ שחוזר ובולע את פליטתו?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • כיצד מועיל הגעלה לסיר בשרי אע''פ שחוזר ובולע את פליטתו? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: טיגן בצל בכלי בשרי שאינו בן יומו, מה דין הבצל?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • טיגן בצל בכלי בשרי שאינו בן יומו, מה דין הבצל? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: טיגן בצל בכלי בשרי, האם יכול לאכול הבצל עם מאכל חלבי?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • טיגן בצל בכלי בשרי, האם יכול לאכול הבצל עם מאכל חלבי? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: מבשל אורז בסיר שמלוכלך בבשר ישן, האם דינו בהמתנה למאכל חלבי?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • מבשל אורז בסיר שמלוכלך בבשר ישן, האם דינו בהמתנה למאכל חלבי? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האופה חלות בתנור בשרי שאינו בן יומו, האם יכול לאכול עמם גבינה?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • האופה חלות בתנור בשרי שאינו בן יומו, האם יכול לאכול עמם גבינה? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האופה חלות לשבת בתנור שהתבשל בו קודם בשרי, מה דין אותן חלות?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • האופה חלות לשבת בתנור שהתבשל בו קודם בשרי, מה דין אותן חלות? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: אכל אורז שהתבשל בסיר בשרי, האם דינו כאכל בשרי וצריך להמתין בכדי לאכול חלבי?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • אכל אורז שהתבשל בסיר בשרי, האם דינו כאכל בשרי וצריך להמתין בכדי לאכול חלבי? • צפו בשיעור היומי

;