1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. הרב אברהם קנריק

הרב אברהם קנריק

הגאון רבי אברהם קנריק זצ"ל

אבל: אחרון תלמידי רבי ברוך בער הלך לעולמו

הגאון רבי אברהם קנריק זצ"ל מדמויות ההוד ומי שזכה להיות שלוש שנים במחיצת מרן רבי ברוך בער מקמניץ זצ"ל נפטר לבית עולמו בגיל 99. היה אחרון התלמידים בארץ הקודש שראו את רבי ברוך בער ושמעו ממנו שיעורים וניגונים

;