1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. אגודים

אגודים

הגרש"א שטרן בביקור במשחטה של 'מילועוף' בצפון

תיעוד: הגרש"א שטרן ביקר במשחטה בצפון

הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן גאב"ד מערב בני ברק ובד"צ 'שערי הוראה' בביקור במשחטה החדשה של 'אגודים למהדרין' בצפון. הגרש"א הביע את התפעלותו הרבה מהחומרות ההלכתיות המוקפדות ומרמת הנקיון לאורך התהליך. צפו בגלריה

ן רבי ישראל ברזובסקי בסיור במשחטה

אחרי שנתיים: בד"ץ אגו"י מחדש את שחיטת העופות

אחרי שנתיים: בד"ץ אגו"י מחדש את שחיטת העופות בכשרות מהדרין תחת מותג 'אגודים' במפעל 'עוף ירושלים'

;