1. עמוד הבית
 2. מחשבים ואינטרנט
 3. מובייל ואפליקציות

החוקר הדתי מציע: כך לפתור את הכשלים בשוק הסלולר הכשר

מחקר מקיף של ד"ר שוקי פרידמן מ'המכון הישראלי לדמוקרטיה' מצביע על הכשלים הרבים בהתנהלותה של ועדת הרבנים לענייני תקשורת, מעניק חשיבות לקיומן של הקומות הכשרות ומציע מודל כיצד ניתן לשלב בין הערכים של הצרכנים החרדים לבין פיקוח וצעדים שימנעו את המשך ההתעמרות השרירותית בהם

שימי פרקש, ד' חשון תשפ"א 22/10/2020 11:32

כן לכשרות, לא לכוחנות ד"ר שוקי פרידמן ד"ר שוקי פרידמן צילום: באדיבות המצלם

המכון הישראלי לדמוקרטיה פרסם לאחרונה מחקר מקיף שעוסק בנושא שוק הסלולרי הכשר, על היבטיו השונים (כלכליים, חברתיים, חוקיים ועוד). על המחקר חתום ד"ר שוקי פרידמן, חוקר דתי שבחן לעומק את הנושא באמצעות שיחות עם עשרות גורמים רלוונטים, קריאת מסכמים ופרוטוקלים, ועוד.

השורה התחתונה – שאולי תפתיע רבים בשל הזהות של המכון – שקיומן של קומות כשרות עבור הציבור החרדי הוא הכרחי ומתבקש. יחד עם זאת הופנה זרקור אל עבר התנהלותה הפרובלמטית של ועדת הרבנים לענייני תקשורת במישורים רבים, מה שמביא לפגיעה בצרכנים, בבעלי עסקים, וגם חוטא למטרות שלשמה הוקמה הועדה.

 "לקהילה החרדית יש מאפיינים וצרכים ייחודיים גם בתחום התקשורת הסלולרית. הצרכים הללו יצרו שוק גדול בהיקפו, וניתן להעריך שהוא כולל אחוז ניכר משוק הסלולר, אבל מתנהל עד היום בלא הסדרה ופיקוח, נכתב בסיכום המחקר. "התנהלות זו יצרה כשל שוק חמור, והוא פוגע בראש ובראשונה באוכלוסייה החרדית"

במחקר מפורטים כשלים רבים של ועדת הרבנים, חלקם באו לידי ביטוי בתקופת הקורונה ואף סוקרו בהרחבה בכלי התקשורת, וחלקם הפכו ל"שגרה" אבסורדית ומקוממת. "ההסכמים הקיימים בין ועדת הרבנים לחברות הסלולר מאפשרים את התנהלותה הפראית של הוועדה, בעוד חברות הסלולר טוענות כי הן מכשיר בידי הוועדה ורק מצייתות להסכם. כאמור, אופי הפעילות של ועדת הרבנים וחברות הסלולר בהקשר הזה הוא כשל גופים בממד ציבורי, ויש למנוע אותו על ידי קביעת כללי התנהגות.

בעוד הכשלים הרבים פורסמו בעבר (ברובם) בכלי התקשורת, החלק המעניין במחקר נוגע למסקנות המוצעות למשרד התקשורת על מנת לשנות את המצב הקיים מבלי לפגוע בעקרונות ובערכים של הצרכן החרדי.

"התערבות של משרד התקשורת בשוק הסלולר הכשר היא כורח המציאות, אבל יש לעשותה בזהירות", נכתב. "אפשר לאסדר את שוק הסלולר הכשר בכמה דרכים, ברמות עוצמה שונות של התערבות במצב הקיים ושינויו -מקיעקוע של מבני השוק הקיימים והתנעה מחודשת של השוק ועד התערבות מינימלית שמשאירה את המצב הקיים על כנו ומציעה לו שיפורים קלים בלבד. מתוך מגוון האפשרויות אני מציע לבחור בדרך ביניים שתאפשר את קיומו של שוק כשר אך תתקן באופן מהותי את הכשלים הקיימים בו. לשם יצירת מתווה המדיניות המוצע כאן יש להקדים ולבחון את האינטרסים שהאסדרה צריכה להגן עליהם, בהם אינטרסים כלכליים מסחריים וגם אינטרסים ערכיים, ולאזן ביניהם כדי להשיא את תועלתו של הציבור החרדי".

עוד נאמר כי "האסדרה של שוק הסלולר הכשר צריכה להתחשב בראש ובראשונה באינטרסים הכלכליים־צרכניים של צרכני הסלולר הכשר ולעצב את השוק באופן שיאפשר להם שירותי סלולר כשר זולים, איכותיים והוגנים. כדי למקסם את מימוש האינטרסים הללו צריך לאפשר תחרות אמיתית גם בשוק הזה. התחרות צריכה להיות בראש ובראשונה בין שירותי סלולר כשר שיוכלו לקבוע סטנדרט כשרות כפי הנראה בעיניהם. בצד זאת וכנגזרת מכך, השוק צריך לאפשר לכלל חברות הסלולר הפועלות בישראל לתת שירות במסגרת השוק הכשר. השוק צריך לאפשר גם לכלל נותני שירותי התוכן להציע את שירותיהם ולהעניק ללקוחות בחירה במסגרות כשרות מתוך אפשרויות שונות — כך גם לפלטפורמות שמאפשרות את מתן שירותי התוכן. התחרות צריכה להתקיים גם בשוק של מכשירי הסלולר, שם השליטה המונופוליסטית הקיימת היום מונעת שיפור של איכות מכשירים והוזלה של מחיריהם".

לאור זאת מוצע כי "משרד התקשורת יבטל את ההסכמים בין ועדת הרבנים ובין חברות הסלולר ויאסור בלעדיות לשימוש של ועדת הרבנים במונחים "סלולר כשר", "קו כשר" וכן הלאה. המשרד יחייב את חברות הסלולר להתקשר עם כל גוף שיש לו אישור מאת רב מוכר המבקש להתקשר עם חברת סלולר לצורך אספקת שירותי סלולר כשר לצרכנים חרדים". לאור החשש מפני סנקציות שיינקטו נגד מי שלא יצרוך סלולרי כשר מ"הועדה הנכונה" מבהיר ד"ר פרידמן כי "באמצעות קביעה מפורשת והקמת קומת מספרים כשרה המשרד ימנע את האפשרות לזהות את נותן הכשרות לקו הסלולר על פי המספר או ההשתייכות לספק הסלולר. נוסף על כך המשרד יאפשר לקנות מספרים המשתייכים לקומה הכשרה שמותאמים למגבלות שלה אבל אינם בפיקוח של ועדת הרבנים למי שירצה בכך".

על מנת לטפל בכשל המונופוליסטי שיוצר מחירים גבוהים למכשירים מוצע במחקר כי "מכשירי הסלולר הכשר שנמכרים, בעקיפין, על ידי ועדת הרבנים נושאים חותמת כשרות מזהה. כדי לאפשר תחרות גם בשוק הזה מוצע שמשרד התקשורת יקבע כי ועדת רבנים המעניקה כשרות לקווים לא תוכל לתת כשרות גם למכשירי הטלפון, ובכך ינתק את הזיקה בין מכירת קווים למכירת מכשירים (כמו בשוק הסלולר הכללי). המשרד יקבע גם חותמת כשרות ניטרלית המוטבעת על מכשירי סלולר כשרים שרק תזהה את מכשיר הטלפון ככשר אבל לא תזהה את נותן הכשרות".

באשר לחסימות הסיטונאיות שמבצעת הועדה מציע פרידמן להעניק לשר התקשורת סמכויות נרחבות בנושא. "פעולותיה של ועדת הרבנים במהלך משבר הקורונה יצרו מציאות בלתי מתקבלת על הדעת, ולגורמים הרשמיים לא הייתה אפשרות להתערב בפעולות אלו גם כשכללו חסימה של קווים רשמיים חיוניים. הפעולות המחישו את אוזלת ידו של משרד התקשורת, שמלבד נזיפות ואיומים בוועדה לא עמדה לרשותו האפשרות להתערב בפעולותיה ולהורות מכוח סמכותו על פתיחת קווים. על כן מוצע לקבוע שלשר התקשורת יש סמכות להתערב לפי שיקול דעתו בפעולות של ועדות רבנים לחסימת קווים ולהורות לחברות הסלולר שמפעילות את הקווים שנחסמו לפתוח אותם למשתמשי הקומה הכשרה".

עוד מצוין כי "תלונות למשרד התקשורת על חסימת קווים על ידי ועדת הרבנים, הן מצד משתמשים והן מצד מפעילי קווי תוכן ובעלי פלטפורמות לקווי תוכן, נענות עד כה בהפניה אל ועדת הרבנים. במקרים רבים ועדת הרבנים מתעלמת מהתלונות, והנפגעים נותרים בצרתם. מוצע כי משרד התקשורת יקים מדור שיעקוב אחרי הפעולות של ועדות הרבנים, יהיה כתובת לפונים ויוודא שהוועדות עומדות בכללים שקבע שר התקשורת במסגרת פעולותיהן, לשם פיקוח מתמשך וגם במקרים ספציפיים בעקבות פניות אליו של צרכנים בשוק הסלולר הכשר. למשרד התקשורת תהיה סמכות להורות על פתיחת קווים אם סבר שוועדת הרבנים לא פעלה כנדרש או פעלה בחוסר סבירות".

 

 

 

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. תחסום את המקלדת שמשחררת שטויות ומציעה עצות של טיטוס  

  יהודי

  • סוף סוף מישהו מרים את הכפפה ומראה את ההתעמרות בכלל הציבור החרדי 

   יהודי פשוט

  • יהודי = מגיב מטעם ועד הגנבים הנוכלים (ל”ת)

   ברוך שרגא

 2. להקים שתי ועדות לפיקוח התקשורת  

  עצה

  • הבעיה שהועדה לפיקוח על ידי רבנים מושחתת מהיסוד 


 3. יאללה, הגיע הזמן לעשות סוף לשחיתות של העסקנים מועדת התקשורת  (ל”ת)


 4. תחרות זה תמיד בריא, המונופול של לבקוביץ ולנג פוגע בציבור  (ל”ת)


  • שר"י... (ל”ת)

   שרגא ברוך

 5. לחלט את הרכוש של הנבלים ח.ל + יהודה.ד שר"י  (ל”ת)

  חרדי שנמאס לו

 6. רוצה כשר עם הודעות  

  מוסיק

;