דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

מגבית כופר נפש לכפר על נפשותינו לפני ד'

₪5,527,427

גויסו מתוך ₪10,000,000

56% Complete

56% גוייס מ-12818 תורמים במהלך 56 ימים

תרומה ישירה לקרן

100% מהכסף עובר לקרן הספציפית אליה תרמתם

----------עדכון----------
מענק מקדמה הועבר אתמול לכל 45 המשפחות היושבות שבעה בארה"ק מאסון מירון

בהוראת רבני קרן 'אסון מירון' שנוסדה ע"י גדולי הדור שליט"א באמצעות 'קופת העיר', מרנן הגר"ש שטיינמן והגרש"א שטרן שליט"א, הועבר אתמול לכל 45 המשפחות היושבות שבעה מאסון מירון, מעמד ראשון כמקדמה וככוס תנחומים, מתנת כלל ישראל הנרתמים למען המשפחות נפגעי האסון הנורא.

משפחות נפגעי האסון, אשר קבלו את המענק הראשון כבר אתמול בתוך ימי השבעה והאבל הכבד, הביעו בפני 'קופת העיר' את ההערכה לערבות של המוני בית ישראל הנחלצים בימים אלו לעודד אותם בשותפות אמת על ידי הקמת קרן קיימת ליתומי הנפטרים באסון. ובקשו באמצעות 'קופת העיר' להביא את התודה העמוקה לכל התורמים שתרמו ושבדעתם לתרום בימים הקרובים על ההתגייסות הנחוצה למענם, כאשר הדבר גם מביא להם מעט תחושת נחמה על ידי הירתמות הכלל.

---------------------------

לאחר שנתבררו מימדי הטרגדיה ,כאשר עשרות רבות של ילדים נשארו יתומים מאביהם,
כתב  היום בצהרים רבן של כל בני הגולה שליט"א מרן רבי חיים קניבסקי שליט"א מכתב מיוחד וזה תוכנו:
 
בס"ד ערב ש"ק אמור ל"ג בעומר תשפ"א
 
יד ד' היתה בנו , כאשר מתוך שמחה של מצווה נהרגו עשרות נפשות בציון התנא האלוקי רשב"י במירון,  ביניהם אבות לילדים, בחורי חמד וילדי תשב"ר, במיתה משונה ונוראה, ואין אנו יודעים חשבונות שמים, וכל אחד ואחד מחוייב לשוב בתשובה שלמה לפני ד', ותשובה ותפלה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה.
 
ולכפר על נפשותינו לפני ד', בקשנו מ"קופת העיר" לפתוח קרן עבור משפחות ההרוגים והפצועים, לתמכם ולסעדם,   
וכל הכספים יחולקו לפי הצורך על פי החלטת הרבנים שליט"א הח"מ, 
 
וכל אחד ואחד לא יפחות כופר נפש מסך 430 ₪ כמניין "נפש" – ובצדקה עבור המשפחות יכופר לעם ישראל ולארץ בדם אשר שופך בה  
 
ואין מי שיכול לפטור עצמו מזה, כי כל בני ארץ ישראל קרובים אל החלליםואין בהם מתום, וד' יחזירנו בתשובה שלמה לפניו אכי"ר  
והיות ועל פי הנשמע יש בין ההרוגים בעלי משפחות, כל הנותן סך של 3000 ₪(100 ₪ כפול 30 תשלומים) 
הרי הוא בבחינת מציל נפשות, ושכרו רב מן השמים,
 וזו זכות גדולה להנצל בעת שמידת הדין מתוחה  
 
חיים קניבסקי
 
כיהודה ועוד לקרא הננו מצטרפים לדברי רשכבה"ג מרן שה"ת שליט"א
שמואל אליעזר שטרן   שרגא שטיינמן
אין צורך לוהסיף מילים וזכות הצדקה תגן על כולנו שלא נדע עוד שוד ושבר
שמעון גלאי
 
על כן אנו פונים שוב עבור הקרן המיוחדת שהוקמה בקופת העיר וכל אחד לא יפחות מסך 430 ש"ח  

ניתן למסור תרומות עבור קרן מס׳ 3333 שעל ידי קופת העיר גם בטלפון מס׳ : 1800394747 או בדואר ל: ת.ד. 49 בני ברק

התומכים

תורם אנונימי

בתאריך 25.06.2021 03:47

₪121

Mordechai Cohen

בתאריך 24.06.2021 23:26

₪1,675

תורם אנונימי

בתאריך 24.06.2021 21:54

₪2,150

תורם אנונימי

בתאריך 24.06.2021 21:53

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 24.06.2021 16:42

₪460

אסתר קורן

בתאריך 24.06.2021 16:22

₪860

תורם אנונימי

בתאריך 23.06.2021 13:47

₪315

תורם אנונימי

בתאריך 23.06.2021 05:54

₪2,010

תורם אנונימי

בתאריך 22.06.2021 23:48

₪670

תורם אנונימי

בתאריך 22.06.2021 21:59

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 22.06.2021 15:19

₪430

אורטל גרינברגר

בתאריך 22.06.2021 13:50

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 22.06.2021 06:02

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 22.06.2021 00:27

₪40

שמואל חיים הלוי סאלאווייציק

בתאריך 21.06.2021 23:38

₪180

Samuel Bernfeld

בתאריך 21.06.2021 23:22

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 21.06.2021 14:26

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 21.06.2021 00:38

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 20.06.2021 19:05

₪624

ישראל דלוון

בתאריך 20.06.2021 18:50

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 20.06.2021 18:08

₪30

תורם אנונימי

בתאריך 20.06.2021 17:06

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 20.06.2021 12:57

₪1,000

תורם אנונימי

בתאריך 18.06.2021 15:23

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 18.06.2021 00:31

₪581

Michael Partin

בתאריך 18.06.2021 00:17

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 18.06.2021 00:06

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 17.06.2021 17:49

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 17.06.2021 17:15

₪838

תורם אנונימי

בתאריך 17.06.2021 15:14

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 17.06.2021 13:15

₪1,000

תורם אנונימי

בתאריך 17.06.2021 08:40

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 16.06.2021 09:30

₪1,560

תורם אנונימי

בתאריך 16.06.2021 07:05

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 16.06.2021 05:55

₪536

תורם אנונימי

בתאריך 16.06.2021 02:32

₪620

תורם אנונימי

בתאריך 15.06.2021 20:49

₪114

תורם אנונימי

בתאריך 15.06.2021 12:44

₪108

חולין יהונתן ועליזה

בתאריך 15.06.2021 12:01

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 14.06.2021 19:16

₪20

תורם אנונימי

בתאריך 14.06.2021 13:31

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 14.06.2021 00:45

₪52

תורם אנונימי

בתאריך 13.06.2021 20:51

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 13.06.2021 19:58

₪430

ליברמן

בתאריך 13.06.2021 19:21

₪130

תורם אנונימי

בתאריך 13.06.2021 18:18

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 13.06.2021 16:27

₪123

מיטל יפרח

בתאריך 13.06.2021 15:24

₪20

תורם אנונימי

בתאריך 13.06.2021 15:21

₪430

קרוסקל חיים נח

בתאריך 13.06.2021 12:56

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 13.06.2021 11:29

₪250

תורם אנונימי

בתאריך 13.06.2021 09:38

₪1,428

תורם אנונימי

בתאריך 13.06.2021 01:04

₪416

תורם אנונימי

בתאריך 12.06.2021 22:48

₪500

שמחה רוזנטוסר

בתאריך 12.06.2021 21:21

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 11.06.2021 21:35

₪60

Harold ULLMAN

בתאריך 11.06.2021 19:19

₪603

תורם אנונימי

בתאריך 11.06.2021 18:26

₪4

אריה

בתאריך 11.06.2021 17:23

₪20

תורם אנונימי

בתאריך 11.06.2021 14:18

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 11.06.2021 10:07

₪60

צבי הוכמן

בתאריך 11.06.2021 09:23

₪450

תורם אנונימי

בתאריך 11.06.2021 02:07

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 10.06.2021 23:39

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 10.06.2021 23:21

₪20

תורם אנונימי

בתאריך 10.06.2021 23:10

₪17

תורם אנונימי

בתאריך 10.06.2021 23:10

₪52

תורם אנונימי

בתאריך 10.06.2021 19:59

₪3,350

תורם אנונימי

בתאריך 10.06.2021 19:21

₪402

Yossi Krausz

בתאריך 10.06.2021 19:18

₪402

טובה בוקצין

בתאריך 10.06.2021 15:28

₪1,000

תורם אנונימי

בתאריך 10.06.2021 13:22

₪1,600

תורם אנונימי

בתאריך 10.06.2021 09:45

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 10.06.2021 06:49

₪402

Alex and Zahava Robinson

בתאריך 10.06.2021 06:21

₪7,771

תורם אנונימי

בתאריך 10.06.2021 05:08

₪3

כואב יחד אתכם

בתאריך 10.06.2021 04:37

₪360

תורם אנונימי

בתאריך 10.06.2021 03:00

₪402

יצחק ברנשטיין

בתאריך 09.06.2021 22:54

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 09.06.2021 12:24

₪36

תורם אנונימי

בתאריך 09.06.2021 11:34

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 09.06.2021 11:13

₪10

תורם אנונימי

בתאריך 09.06.2021 09:31

₪450

תורם אנונימי

בתאריך 09.06.2021 08:41

₪3,000

תורם אנונימי

בתאריך 09.06.2021 03:53

₪73

תורם אנונימי

בתאריך 09.06.2021 01:26

₪1,000

תורם אנונימי

בתאריך 09.06.2021 00:21

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 08.06.2021 23:39

₪430

יעקב לקס

בתאריך 08.06.2021 22:42

₪3,000

תורם אנונימי

בתאריך 08.06.2021 22:33

₪915

תורם אנונימי

בתאריך 08.06.2021 20:51

₪430

Yoann David and Rivka Mallet

בתאריך 08.06.2021 18:00

₪265

תורם אנונימי

בתאריך 08.06.2021 14:25

₪450

תורם אנונימי

בתאריך 08.06.2021 11:09

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 08.06.2021 08:21

₪250

תורם אנונימי

בתאריך 08.06.2021 08:07

₪36

תורם אנונימי

בתאריך 08.06.2021 07:51

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 08.06.2021 02:36

₪1

יוסף חיים

בתאריך 08.06.2021 01:24

₪430

רחמים

בתאריך 08.06.2021 00:06

₪430

Ruben Atia

בתאריך 07.06.2021 19:07

₪416

תורם אנונימי

בתאריך 07.06.2021 18:57

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 07.06.2021 16:06

₪400

תורם אנונימי

בתאריך 07.06.2021 15:35

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 07.06.2021 13:55

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 07.06.2021 13:09

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 07.06.2021 11:49

₪120

תורם אנונימי

בתאריך 07.06.2021 11:48

₪36

תורם אנונימי

בתאריך 07.06.2021 00:34

₪241

תורם אנונימי

בתאריך 07.06.2021 00:24

₪1,000

תורם אנונימי

בתאריך 06.06.2021 22:31

₪36

חוי גולדשטיין

בתאריך 06.06.2021 14:51

₪30

תורם אנונימי

בתאריך 06.06.2021 11:14

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 06.06.2021 09:22

₪1,800

רותי לנדשטיין

בתאריך 06.06.2021 01:24

₪280

sbs

בתאריך 05.06.2021 23:26

₪410

תורם אנונימי

בתאריך 05.06.2021 23:21

₪240

תורם אנונימי

בתאריך 05.06.2021 22:50

₪36

moishe engel

בתאריך 04.06.2021 22:20

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 04.06.2021 17:08

₪1,206

תורם אנונימי

בתאריך 04.06.2021 16:45

₪52

תורם אנונימי

בתאריך 04.06.2021 16:42

₪84

תורם אנונימי

בתאריך 04.06.2021 16:34

₪1,675

CHAI LEVI

בתאריך 04.06.2021 16:21

₪60

יוסף

בתאריך 04.06.2021 15:55

₪430

אנונימי

בתאריך 04.06.2021 13:27

₪40

Samama

בתאריך 04.06.2021 13:08

₪524

תורם אנונימי

בתאריך 04.06.2021 12:36

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 04.06.2021 12:35

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 04.06.2021 11:47

₪125

מש אוחיון וקהילת הקייפופ בארץ

בתאריך 04.06.2021 11:36

₪430

מנחם וסרשטיין

בתאריך 04.06.2021 11:13

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 04.06.2021 10:55

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 04.06.2021 10:12

₪1,720

תהילה הורביץ

בתאריך 04.06.2021 01:31

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 04.06.2021 01:29

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 03.06.2021 21:05

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 03.06.2021 20:25

₪888

תורם אנונימי

בתאריך 03.06.2021 19:58

₪220

תורם אנונימי

בתאריך 03.06.2021 17:34

₪10

תורם אנונימי

בתאריך 03.06.2021 15:37

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 03.06.2021 15:16

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 03.06.2021 12:40

₪30

תורם אנונימי

בתאריך 03.06.2021 09:18

₪72

תורם אנונימי

בתאריך 03.06.2021 00:03

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 02.06.2021 20:05

₪26

ואני בחסדך בטחתי

בתאריך 02.06.2021 19:45

₪284

רובינפלד אברהם

בתאריך 02.06.2021 17:53

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 02.06.2021 14:56

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 02.06.2021 12:56

₪1,126

תורם אנונימי

בתאריך 02.06.2021 10:34

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 02.06.2021 09:12

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 02.06.2021 09:02

₪300

מלכה

בתאריך 02.06.2021 06:58

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 01.06.2021 23:48

₪95

תורם אנונימי

בתאריך 01.06.2021 23:32

₪15

תורם אנונימי

בתאריך 01.06.2021 20:12

₪335

תורם אנונימי

בתאריך 01.06.2021 19:59

₪1,045

תורם אנונימי

בתאריך 01.06.2021 18:08

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 01.06.2021 17:21

₪7

cong bikurr cholim

בתאריך 01.06.2021 16:48

₪335

יעקב בן שמעון

בתאריך 01.06.2021 16:44

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 01.06.2021 16:39

₪430

Refuah shelaimo Brocho Tova bas Esther

בתאריך 01.06.2021 15:47

₪447

רפאל ויהודית

בתאריך 01.06.2021 15:21

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 01.06.2021 14:08

₪150

תורם אנונימי

בתאריך 01.06.2021 14:03

₪600

נפתלי לורינץ

בתאריך 01.06.2021 10:44

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 01.06.2021 09:52

₪30

שרה זוסמן

בתאריך 01.06.2021 08:46

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 01.06.2021 08:31

₪30

תורם אנונימי

בתאריך 01.06.2021 08:28

₪400

ישראל מאיר לנדאו

בתאריך 01.06.2021 08:19

₪300

***** *****

בתאריך 01.06.2021 08:19

₪1,000

תורם אנונימי

בתאריך 01.06.2021 04:59

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 01.06.2021 03:59

₪121

A. Bernfeld

בתאריך 01.06.2021 01:59

₪335

תורם אנונימי

בתאריך 01.06.2021 01:19

₪34

תורם אנונימי

בתאריך 01.06.2021 00:00

₪150

תורם אנונימי

בתאריך 31.05.2021 21:21

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 31.05.2021 21:18

₪151

ניסים ג'דה

בתאריך 31.05.2021 20:48

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 31.05.2021 19:12

₪127

תורם אנונימי

בתאריך 31.05.2021 17:01

₪84

תורם אנונימי

בתאריך 31.05.2021 16:28

₪670

תורם אנונימי

בתאריך 31.05.2021 13:34

₪22

תורם אנונימי

בתאריך 31.05.2021 10:59

₪1

תורם אנונימי

בתאריך 31.05.2021 08:17

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 31.05.2021 05:29

₪603

תורם אנונימי

בתאריך 31.05.2021 05:28

₪1,206

תורם אנונימי

בתאריך 31.05.2021 05:16

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 31.05.2021 04:34

₪1,065

תורם אנונימי

בתאריך 31.05.2021 03:58

₪1,005

תורם אנונימי

בתאריך 31.05.2021 03:55

₪5,427

תורם אנונימי

בתאריך 31.05.2021 03:47

₪84

תורם אנונימי

בתאריך 31.05.2021 01:55

₪402

בערל פריד

בתאריך 31.05.2021 01:42

₪3,000

Jonas Braoude

בתאריך 30.05.2021 23:06

₪216

null null

בתאריך 30.05.2021 22:35

₪430

***** *****

בתאריך 30.05.2021 22:27

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 30.05.2021 21:37

₪454

תורם אנונימי

בתאריך 30.05.2021 20:47

₪36

תורם אנונימי

בתאריך 30.05.2021 20:21

₪7

תורם אנונימי

בתאריך 30.05.2021 20:10

₪603

תורם אנונימי

בתאריך 30.05.2021 19:47

₪3,000

תורם אנונימי

בתאריך 30.05.2021 18:00

₪430

moché wolf

בתאריך 30.05.2021 17:58

₪62

תורם אנונימי

בתאריך 30.05.2021 16:54

₪150

הדס חליו ( עוקשי )

בתאריך 30.05.2021 12:17

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 30.05.2021 11:36

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 30.05.2021 11:09

₪67

ברוריה שוקרון

בתאריך 30.05.2021 08:28

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 30.05.2021 08:07

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 30.05.2021 07:58

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 30.05.2021 07:18

₪1,000

תורם אנונימי

בתאריך 30.05.2021 06:06

₪10

תורם אנונימי

בתאריך 30.05.2021 05:49

₪1,206

בשורות טובות.

בתאריך 30.05.2021 01:39

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 29.05.2021 22:11

₪100

נויבירט

בתאריך 29.05.2021 21:59

₪592

תורם אנונימי

בתאריך 29.05.2021 02:28

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 28.05.2021 23:01

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 28.05.2021 22:51

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 28.05.2021 22:18

₪402

Salphati

בתאריך 28.05.2021 19:01

₪208

תורם אנונימי

בתאריך 28.05.2021 17:53

₪402

נ.י.ד

בתאריך 28.05.2021 17:48

₪300

גרליץ

בתאריך 28.05.2021 17:39

₪430

***** *****

בתאריך 28.05.2021 15:16

₪215

תורם אנונימי

בתאריך 28.05.2021 13:49

₪180

Ohr Somayach Jburg

בתאריך 28.05.2021 13:34

₪7,873

תורם אנונימי

בתאריך 28.05.2021 10:27

₪125

אברהם קרני

בתאריך 28.05.2021 10:19

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 28.05.2021 10:13

₪10

תורם אנונימי

בתאריך 28.05.2021 09:28

₪450

תורם אנונימי

בתאריך 28.05.2021 09:24

₪4,500

תורם אנונימי

בתאריך 28.05.2021 07:39

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 28.05.2021 06:25

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 28.05.2021 06:12

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 28.05.2021 02:51

₪60

מצפה למשיח

בתאריך 28.05.2021 01:10

₪150

תורם אנונימי

בתאריך 28.05.2021 00:01

₪3,000

תורם אנונימי

בתאריך 27.05.2021 23:59

₪430

***** *****

בתאריך 27.05.2021 23:34

₪4,300

משולם ורבקה שטרן

בתאריך 27.05.2021 22:57

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 27.05.2021 22:53

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 27.05.2021 22:46

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 27.05.2021 22:25

₪603

תורם אנונימי

בתאריך 27.05.2021 22:00

₪18

***** *****

בתאריך 27.05.2021 21:37

₪20

תורם אנונימי

בתאריך 27.05.2021 19:57

₪416

יחיאל אשר בנדיקט

בתאריך 27.05.2021 17:00

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 27.05.2021 16:58

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 27.05.2021 15:48

₪469

תורם אנונימי

בתאריך 27.05.2021 15:35

₪20

תורם אנונימי

בתאריך 27.05.2021 15:23

₪18

תורם אנונימי

בתאריך 27.05.2021 14:54

₪101

Baruch Dray

בתאריך 27.05.2021 14:48

₪603

תורם אנונימי

בתאריך 27.05.2021 14:40

₪130

תורם אנונימי

בתאריך 27.05.2021 12:41

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 27.05.2021 12:33

₪121

אלן אהרמן

בתאריך 27.05.2021 10:47

₪450

***** *****

בתאריך 27.05.2021 10:23

₪100

CONSAUDIT

בתאריך 27.05.2021 10:13

₪3,120

***** *****

בתאריך 27.05.2021 09:31

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 27.05.2021 09:15

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 27.05.2021 09:09

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 27.05.2021 08:17

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 27.05.2021 07:27

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 27.05.2021 07:17

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 27.05.2021 06:51

₪402

The Paul Kohn Family

בתאריך 27.05.2021 06:14

₪3,350

תורם אנונימי

בתאריך 27.05.2021 04:14

₪168

תורם אנונימי

בתאריך 27.05.2021 02:53

₪241

תורם אנונימי

בתאריך 27.05.2021 01:08

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 27.05.2021 00:50

₪450

Moshe Pshemish

בתאריך 27.05.2021 00:26

₪603

***** *****

בתאריך 26.05.2021 23:04

₪40

תורם אנונימי

בתאריך 26.05.2021 22:41

₪52

תורם אנונימי

בתאריך 26.05.2021 22:40

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 26.05.2021 22:24

₪311

***** *****

בתאריך 26.05.2021 20:26

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 26.05.2021 18:47

₪52

תורם אנונימי

בתאריך 26.05.2021 18:22

₪603

תורם אנונימי

בתאריך 26.05.2021 18:08

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 26.05.2021 18:01

₪110

תורם אנונימי

בתאריך 26.05.2021 17:07

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 26.05.2021 16:05

₪21

***** *****

בתאריך 26.05.2021 15:58

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 26.05.2021 15:36

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 26.05.2021 15:17

₪335

Yosaif Deutsch

בתאריך 26.05.2021 15:07

₪335

תורם אנונימי

בתאריך 26.05.2021 14:47

₪500

דוד

בתאריך 26.05.2021 14:37

₪450

תורם אנונימי

בתאריך 26.05.2021 14:06

₪108

Sarah Orenstein

בתאריך 26.05.2021 13:52

₪450

Uri israel

בתאריך 26.05.2021 13:42

₪900

שרה מ.

בתאריך 26.05.2021 13:36

₪430

אורי ישראל

בתאריך 26.05.2021 13:34

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 26.05.2021 13:25

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 26.05.2021 13:02

₪50

rezlan

בתאריך 26.05.2021 12:45

₪201

תורם אנונימי

בתאריך 26.05.2021 12:28

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 26.05.2021 11:25

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 26.05.2021 10:32

₪416

Matthew Kinsbursky

בתאריך 26.05.2021 10:07

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 26.05.2021 10:04

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 26.05.2021 09:45

₪450

תורם אנונימי

בתאריך 26.05.2021 09:40

₪430

***** *****

בתאריך 26.05.2021 09:37

₪4,300

תורם אנונימי

בתאריך 26.05.2021 09:27

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 26.05.2021 09:22

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 26.05.2021 09:18

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 26.05.2021 07:46

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 26.05.2021 07:05

₪45

פריאל ואביה סודרי

בתאריך 26.05.2021 07:03

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 26.05.2021 02:19

₪17

שרה רוזנפלד

בתאריך 26.05.2021 00:27

₪500

תורם אנונימי

בתאריך 26.05.2021 00:26

₪430

אפרת רוטשטין

בתאריך 26.05.2021 00:20

₪200

חדד

בתאריך 26.05.2021 00:19

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 25.05.2021 23:56

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 25.05.2021 23:22

₪3,120

תורם אנונימי

בתאריך 25.05.2021 23:05

₪52

SALAMON

בתאריך 25.05.2021 22:54

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 25.05.2021 22:37

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 25.05.2021 22:18

₪1,000

תורם אנונימי

בתאריך 25.05.2021 22:11

₪430

שולמית ביטון

בתאריך 25.05.2021 22:11

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 25.05.2021 21:45

₪250

תורם אנונימי

בתאריך 25.05.2021 21:25

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 25.05.2021 21:22

₪860

Yossi

בתאריך 25.05.2021 21:11

₪335

תורם אנונימי

בתאריך 25.05.2021 21:06

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 25.05.2021 20:42

₪30

תורם אנונימי

בתאריך 25.05.2021 20:35

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 25.05.2021 20:16

₪10

YITZCHOK C

בתאריך 25.05.2021 20:08

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 25.05.2021 19:53

₪201

תורם אנונימי

בתאריך 25.05.2021 19:41

₪436

א ר

בתאריך 25.05.2021 19:29

₪250

נחמיה

בתאריך 25.05.2021 18:22

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 25.05.2021 18:22

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 25.05.2021 18:04

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 25.05.2021 17:46

₪114

משפחת גפני

בתאריך 25.05.2021 17:26

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 25.05.2021 16:54

₪500

steven gasner

בתאריך 25.05.2021 16:54

₪168

תורם אנונימי

בתאריך 25.05.2021 16:50

₪380

תורם אנונימי

בתאריך 25.05.2021 16:08

₪360

תורם אנונימי

בתאריך 25.05.2021 16:04

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 25.05.2021 15:56

₪208

תורם אנונימי

בתאריך 25.05.2021 15:23

₪67

תורם אנונימי

בתאריך 25.05.2021 15:05

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 25.05.2021 14:07

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 25.05.2021 13:25

₪60

רייזמן

בתאריך 25.05.2021 12:51

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 25.05.2021 12:20

₪7,200

Ioffe Family

בתאריך 25.05.2021 12:18

₪402

פנינה

בתאריך 25.05.2021 10:08

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 25.05.2021 10:03

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 25.05.2021 09:53

₪338

נועה מזל טולדנו

בתאריך 25.05.2021 08:47

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 25.05.2021 07:31

₪50

Michael and Pearl Herzog

בתאריך 25.05.2021 07:25

₪804

תורם אנונימי

בתאריך 25.05.2021 06:16

₪402

איתמר null

בתאריך 25.05.2021 01:46

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 25.05.2021 01:26

₪860

albert antebi

בתאריך 25.05.2021 00:38

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 25.05.2021 00:14

₪1,206

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 23:14

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 23:10

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 23:10

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 22:31

₪430

AVRAHAM BISTON

בתאריך 24.05.2021 22:28

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 22:08

₪430

Moshe Friedman

בתאריך 24.05.2021 21:57

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 21:38

₪800

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 21:30

₪43

רייכמאן צבי אלימלך

בתאריך 24.05.2021 21:16

₪600

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 21:09

₪250

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 21:08

₪430

***** *****

בתאריך 24.05.2021 20:53

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 20:45

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 20:40

₪1,675

צבי אלימלך רייכמאן

בתאריך 24.05.2021 20:16

₪3,000

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 20:06

₪34

אבן-דנאן

בתאריך 24.05.2021 20:06

₪746

Reuel Gamliel

בתאריך 24.05.2021 20:04

₪168

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 20:02

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 19:37

₪416

Sheldon Mayer

בתאריך 24.05.2021 18:59

₪838

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 18:49

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 18:43

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 18:42

₪335

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 18:01

₪402

Marcel Frankel

בתאריך 24.05.2021 16:16

₪3,350

Elliot Schon

בתאריך 24.05.2021 16:15

₪402

Leslie Millman

בתאריך 24.05.2021 15:18

₪89

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 15:07

₪603

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 15:04

₪670

Yossie Krieger

בתאריך 24.05.2021 14:48

₪335

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 14:13

₪113

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 13:39

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 12:59

₪168

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 12:48

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 12:01

₪460

מרדכי ובילא ברגר

בתאריך 24.05.2021 12:01

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 11:13

₪52

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 10:46

₪18

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 10:03

₪402

Bijaoui

בתאריך 24.05.2021 09:34

₪416

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 09:15

₪700

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 08:43

₪66

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 08:29

₪200

ישעיהו

בתאריך 24.05.2021 08:04

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 06:23

₪235

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 06:15

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 05:55

₪670

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 05:04

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 04:07

₪60

CHAI LEVI

בתאריך 24.05.2021 03:14

₪60

Moishe B. Engel

בתאריך 24.05.2021 02:52

₪84

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 02:46

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 00:53

₪134

תורם אנונימי

בתאריך 24.05.2021 00:43

₪134

Hershcopf Family

בתאריך 23.05.2021 23:39

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 23.05.2021 23:25

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 23.05.2021 23:24

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 23.05.2021 23:20

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 23.05.2021 23:13

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 23.05.2021 22:45

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 23.05.2021 22:36

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 23.05.2021 20:27

₪3,000

יחזקאל מייטס

בתאריך 23.05.2021 20:20

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 23.05.2021 20:12

₪450

זאב קליין

בתאריך 23.05.2021 20:05

₪340

Duvie Zeidel

בתאריך 23.05.2021 19:59

₪402

Isaac Weiss

בתאריך 23.05.2021 19:57

₪402

Yolanda Winkler

בתאריך 23.05.2021 19:55

₪402

Brocha Weisz

בתאריך 23.05.2021 19:53

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 23.05.2021 19:33

₪121

רוזנפלד

בתאריך 23.05.2021 19:20

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 23.05.2021 18:15

₪174

פיצחדזה לאה

בתאריך 23.05.2021 18:14

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 23.05.2021 17:35

₪121

מלכה שנקולבסקי

בתאריך 23.05.2021 17:22

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 23.05.2021 17:17

₪168

בן ציון מושקוביץ

בתאריך 23.05.2021 17:16

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 23.05.2021 16:30

₪20

תורם אנונימי

בתאריך 23.05.2021 16:25

₪75

תורם אנונימי

בתאריך 23.05.2021 15:48

₪22

תורם אנונימי

בתאריך 23.05.2021 15:09

₪1,000

תורם אנונימי

בתאריך 23.05.2021 15:07

₪430

Sondra Gottesman

בתאריך 23.05.2021 14:33

₪402

moshe simon

בתאריך 23.05.2021 14:19

₪241

תורם אנונימי

בתאריך 23.05.2021 14:12

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 23.05.2021 13:51

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 23.05.2021 13:49

₪430

שרה פרידמן

בתאריך 23.05.2021 13:29

₪5

דב למון

בתאריך 23.05.2021 13:16

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 23.05.2021 13:04

₪430

שרה זוסמן

בתאריך 23.05.2021 13:03

₪150

משפחת דויד ואילנה שפירו

בתאריך 23.05.2021 12:05

₪430

יאיר יעיש

בתאריך 23.05.2021 10:52

₪300

Susan rabizadeh

בתאריך 23.05.2021 10:31

₪188

תורם אנונימי

בתאריך 23.05.2021 10:28

₪402

לאה גרינברג

בתאריך 23.05.2021 10:20

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 23.05.2021 09:45

₪121

Carol Schwartzman

בתאריך 23.05.2021 09:38

₪348

תהילה

בתאריך 23.05.2021 09:23

₪430

Y Brus

בתאריך 23.05.2021 08:43

₪402

Yaakov Kahana

בתאריך 23.05.2021 08:14

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 23.05.2021 07:41

₪400

תורם אנונימי

בתאריך 23.05.2021 06:21

₪168

תורם אנונימי

בתאריך 23.05.2021 06:05

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 23.05.2021 05:10

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 23.05.2021 05:04

₪241

תורם אנונימי

בתאריך 23.05.2021 03:16

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 23.05.2021 02:57

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 23.05.2021 02:33

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 23.05.2021 01:12

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 23.05.2021 01:03

₪3,000

תורם אנונימי

בתאריך 23.05.2021 00:57

₪54

יהודה

בתאריך 22.05.2021 23:35

₪1,050

תורם אנונימי

בתאריך 22.05.2021 23:27

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 22.05.2021 23:20

₪402

null null

בתאריך 22.05.2021 23:02

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 22.05.2021 22:53

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 22.05.2021 22:33

₪416

תורם אנונימי

בתאריך 22.05.2021 22:20

₪126

תורם אנונימי

בתאריך 22.05.2021 21:47

₪30

תורם אנונימי

בתאריך 22.05.2021 20:51

₪1,000

תורם אנונימי

בתאריך 22.05.2021 02:40

₪10

תורם אנונימי

בתאריך 22.05.2021 01:03

₪34

L’iluy nishmas Moshe Fishel Ben Michael

בתאריך 22.05.2021 00:52

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 22.05.2021 00:38

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 22.05.2021 00:34

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 22.05.2021 00:32

₪402

Dovid Tanernbaum

בתאריך 21.05.2021 23:49

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 23:01

₪3,350

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 21:33

₪87

Itta Freund

בתאריך 21.05.2021 21:05

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 20:56

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 20:46

₪335

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 20:34

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 20:33

₪154

Miriam Winsbacher

בתאריך 21.05.2021 20:25

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 20:05

₪524

Millers Family

בתאריך 21.05.2021 19:49

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 19:47

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 19:27

₪1,508

Rephael Jacobs

בתאריך 21.05.2021 19:14

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 19:08

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 18:34

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 18:25

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 18:25

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 18:23

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 18:21

₪6,030

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 18:11

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 17:55

₪335

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 17:49

₪36

S Vogel

בתאריך 21.05.2021 17:47

₪168

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 17:39

₪3,120

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 17:35

₪402

Stephane Halimi

בתאריך 21.05.2021 17:29

₪416

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 17:27

₪250

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 17:03

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 17:03

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 16:44

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 16:32

₪161

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 16:06

₪416

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 16:05

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 16:00

₪42

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 15:51

₪1,500

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 15:49

₪3,120

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 15:47

₪2,580

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 15:11

₪67

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 14:35

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 14:09

₪168

למען שמו באהבה

בתאריך 21.05.2021 14:06

₪3,000

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 13:43

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 13:39

₪3

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 13:31

₪104

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 13:29

₪150

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 13:29

₪201

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 13:25

₪402

Gabriel Aben-danan

בתאריך 21.05.2021 13:24

₪416

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 13:21

₪433

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 13:02

₪34

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 12:55

₪180

Rahely perez

בתאריך 21.05.2021 12:53

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 12:51

₪45

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 12:50

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 12:47

₪208

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 12:47

₪416

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 12:36

₪70

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 12:32

₪527

משה שפירא

בתאריך 21.05.2021 12:24

₪180

D W

בתאריך 21.05.2021 12:18

₪416

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 12:10

₪3,120

Didier SAÏD

בתאריך 21.05.2021 11:53

₪75

מרדכי לוי

בתאריך 21.05.2021 11:48

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 11:37

₪216

Elkaim Meyer

בתאריך 21.05.2021 11:35

₪416

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 11:07

₪416

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 11:03

₪430

Devorah Goodman

בתאריך 21.05.2021 10:57

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 10:48

₪416

Zekri eva

בתאריך 21.05.2021 10:46

₪416

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 10:29

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 10:19

₪536

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 09:45

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 09:42

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 09:32

₪500

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 09:32

₪108

Chana Rus Cohen

בתאריך 21.05.2021 09:22

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 09:20

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 09:12

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 09:11

₪50

אברהם פזואלו

בתאריך 21.05.2021 08:59

₪15

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 08:57

₪34

נעמי פנחסוב

בתאריך 21.05.2021 08:53

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 08:24

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 08:21

₪430

***** *****

בתאריך 21.05.2021 08:12

₪174

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 07:50

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 07:16

₪67

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 07:01

₪17

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 06:40

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 06:31

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 06:29

₪34

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 06:05

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 05:24

₪804

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 04:59

₪402

A. Blumenthal

בתאריך 21.05.2021 04:58

₪218

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 04:33

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 04:06

₪84

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 04:04

₪168

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 04:03

₪3

Churba

בתאריך 21.05.2021 03:52

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 03:48

₪67

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 03:42

₪127

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 03:14

₪60

James McIngvale

בתאריך 21.05.2021 02:53

₪402

yosef marchette

בתאריך 21.05.2021 02:48

₪84

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 02:45

₪580

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 02:42

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 02:42

₪67

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 02:30

₪241

STOP LOSHON HARA

בתאריך 21.05.2021 02:29

₪3

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 02:28

₪402

Nosson and Devorah Wilson

בתאריך 21.05.2021 02:21

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 01:55

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 01:53

₪3,350

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 01:53

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 01:51

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 01:50

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 01:45

₪23

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 01:44

₪171

Rebz

בתאריך 21.05.2021 01:42

₪402

Aaron Schwarzbaum

בתאריך 21.05.2021 01:40

₪17

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 01:36

₪67

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 01:34

₪670

Yerachmiel Weiss

בתאריך 21.05.2021 01:29

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 01:27

₪17

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 01:20

₪7

Ferenc Foti

בתאריך 21.05.2021 01:19

₪17

sara berkovics

בתאריך 21.05.2021 01:12

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 01:12

₪180

JAIR JEROCHIM

בתאריך 21.05.2021 01:11

₪17

CHAI LEVI

בתאריך 21.05.2021 01:11

₪181

אנונימוש

בתאריך 21.05.2021 01:06

₪18

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 01:06

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 01:06

₪168

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 00:59

₪300

***** *****

בתאריך 21.05.2021 00:55

₪2,000

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 00:54

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 00:51

₪402

Gieta Metal

בתאריך 21.05.2021 00:49

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 00:46

₪335

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 00:44

₪402

Tirza Sputz

בתאריך 21.05.2021 00:43

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 00:43

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 00:41

₪26

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 00:38

₪3,350

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 00:37

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 00:24

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 00:20

₪100

למען אחי ורעי

בתאריך 21.05.2021 00:19

₪75

תורם אנונימי

בתאריך 21.05.2021 00:06

₪72

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 23:19

₪101

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 23:19

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 23:10

₪72

אמיר בן שלמה

בתאריך 20.05.2021 23:04

₪3,000

קראוס מרדכי

בתאריך 20.05.2021 22:54

₪430

נתנאל

בתאריך 20.05.2021 22:50

₪138

מירב בת שולמית

בתאריך 20.05.2021 22:50

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 22:36

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 22:29

₪1,720

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 22:27

₪3,000

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 22:19

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 22:06

₪180

מרדכי קופרמן

בתאריך 20.05.2021 22:05

₪300

עמ"י איתכם

בתאריך 20.05.2021 22:02

₪180

אופיר ותרצה עמנואל

בתאריך 20.05.2021 22:01

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 22:01

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 21:54

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 21:52

₪100

עדנה וחגי דביר

בתאריך 20.05.2021 21:38

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 21:26

₪5

זאב קרומבי

בתאריך 20.05.2021 21:22

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 21:12

₪20

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 20:51

₪52

אברהם מגדל

בתאריך 20.05.2021 20:44

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 20:43

₪300

Harry Kozlik

בתאריך 20.05.2021 20:38

₪18

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 20:31

₪180

Kfir Lavi

בתאריך 20.05.2021 20:22

₪300

אברהם קליין

בתאריך 20.05.2021 20:20

₪3,000

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 19:52

₪2,300

Isroel Feiler

בתאריך 20.05.2021 19:50

₪402

דב ויסקי

בתאריך 20.05.2021 19:16

₪380

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 18:41

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 18:23

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 17:59

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 17:54

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 17:34

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 17:30

₪430

חיים כץ

בתאריך 20.05.2021 17:27

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 17:17

₪430

מש' רוטשטיין

בתאריך 20.05.2021 17:07

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 17:03

₪126

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 16:29

₪34

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 15:58

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 15:36

₪1,200

רחל שמש

בתאריך 20.05.2021 15:15

₪440

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 14:58

₪134

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 14:08

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 13:52

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 13:49

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 13:22

₪10

***** *****

בתאריך 20.05.2021 13:14

₪527

יעקב חיים יעקובוביץ

בתאריך 20.05.2021 13:06

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 12:44

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 12:36

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 12:30

₪100

ישי עמוס

בתאריך 20.05.2021 10:34

₪20

anonymous

בתאריך 20.05.2021 10:29

₪168

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 10:27

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 10:06

₪30

***** *****

בתאריך 20.05.2021 08:51

₪148

בראנס

בתאריך 20.05.2021 08:40

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 07:54

₪50

***** *****

בתאריך 20.05.2021 06:11

₪402

Weisz Family

בתאריך 20.05.2021 06:03

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 05:38

₪1,206

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 05:01

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 04:26

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 04:22

₪402

Ephraim & Goldberg

בתאריך 20.05.2021 03:33

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 03:08

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 03:05

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 00:50

₪10

Chaim Elisha

בתאריך 20.05.2021 00:34

₪1,675

cohen

בתאריך 20.05.2021 00:24

₪447

***** *****

בתאריך 20.05.2021 00:09

₪2,000


בתאריך 20.05.2021 00:05

₪45

Leonid Minkov

בתאריך 20.05.2021 00:04

₪181

תורם אנונימי

בתאריך 20.05.2021 00:02

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 23:57

₪335

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 23:50

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 23:34

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 23:25

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 23:25

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 23:08

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 23:01

₪1,009

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 23:01

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 22:46

₪402

Marc Schwimmer

בתאריך 19.05.2021 22:05

₪603

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 21:54

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 21:48

₪335

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 21:44

₪335

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 21:35

₪250

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 21:33

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 21:09

₪34

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 21:02

₪450

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 20:38

₪4,322

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 20:31

₪3,000

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 20:05

₪1,000

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 19:58

₪5

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 19:41

₪402

L'ilui nishmas Reb Yaakov Yisroel ben Horav Menachem Manness zl

בתאריך 19.05.2021 19:28

₪80

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 19:11

₪67

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 18:34

₪168

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 17:59

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 17:51

₪335

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 17:17

₪200

ניצול מהאסון

בתאריך 19.05.2021 16:56

₪50

Zalman & Cindy Wagh

בתאריך 19.05.2021 16:48

₪503

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 16:44

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 16:36

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 15:46

₪503

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 15:44

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 15:44

₪670

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 15:30

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 15:21

₪108

CHAI LEVI

בתאריך 19.05.2021 15:19

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 14:48

₪402

***** *****

בתאריך 19.05.2021 14:27

₪110

חיה ונדרולדה

בתאריך 19.05.2021 14:10

₪430

משה גרוסברד

בתאריך 19.05.2021 13:48

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 13:06

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 12:58

₪42

null null

בתאריך 19.05.2021 12:38

₪18

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 12:21

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 11:52

₪99

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 08:34

₪84

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 08:21

₪30

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 07:43

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 07:24

₪860

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 06:54

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 01:33

₪26

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 00:24

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 00:19

₪160

תורם אנונימי

בתאריך 19.05.2021 00:07

₪500

תורם אנונימי

בתאריך 18.05.2021 23:16

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 18.05.2021 22:57

₪20

תורם אנונימי

בתאריך 18.05.2021 21:25

₪100

בשורות טובות שהקב"ה יאמר די לצרותינו!

בתאריך 18.05.2021 20:16

₪20

תורם אנונימי

בתאריך 18.05.2021 19:38

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 18.05.2021 19:32

₪330

תורם אנונימי

בתאריך 18.05.2021 19:09

₪215

פנחס ברונשטיין

בתאריך 18.05.2021 18:38

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 18.05.2021 18:26

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 18.05.2021 17:57

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 18.05.2021 17:30

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 18.05.2021 16:15

₪3,000

דוד שרייבר

בתאריך 18.05.2021 16:03

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 18.05.2021 15:43

₪208

תורם אנונימי

בתאריך 18.05.2021 14:45

₪52

עמנואל גדליהו

בתאריך 18.05.2021 14:21

₪430

מאן דהוא

בתאריך 18.05.2021 12:37

₪85

תורם אנונימי

בתאריך 18.05.2021 12:15

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 18.05.2021 08:41

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 18.05.2021 02:30

₪510

תורם אנונימי

בתאריך 18.05.2021 01:37

₪495

תורם אנונימי

בתאריך 18.05.2021 00:37

₪113

תורם אנונימי

בתאריך 18.05.2021 00:10

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 17.05.2021 23:37

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 17.05.2021 23:06

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 17.05.2021 22:41

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 17.05.2021 22:35

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 17.05.2021 22:29

₪462

elly lehrfield

בתאריך 17.05.2021 22:11

₪20

תורם אנונימי

בתאריך 17.05.2021 21:06

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 17.05.2021 20:46

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 17.05.2021 03:05

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 17.05.2021 02:18

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 17.05.2021 02:17

₪134

תורם אנונימי

בתאריך 17.05.2021 01:45

₪1,675

תורם אנונימי

בתאריך 17.05.2021 01:35

₪402

Aviel Azizi

בתאריך 17.05.2021 01:04

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 17.05.2021 00:52

₪838

parnes

בתאריך 17.05.2021 00:07

₪335

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 23:55

₪60

Jay katz

בתאריך 16.05.2021 23:31

₪402

yaakov weintraub

בתאריך 16.05.2021 23:12

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 23:03

₪151

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 22:58

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 22:49

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 22:21

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 22:07

₪111

Shimshy Friedman

בתאריך 16.05.2021 22:07

₪452

Anonymous

בתאריך 16.05.2021 22:04

₪610

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 21:08

₪499

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 21:04

₪1,082

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 20:45

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 20:34

₪322

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 20:33

₪402

Atara Grenadir

בתאריך 16.05.2021 20:28

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 20:05

₪181

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 19:14

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 18:57

₪416

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 18:50

₪348

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 18:47

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 18:34

₪101

Joshua Levitt

בתאריך 16.05.2021 18:27

₪503

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 18:10

₪62

אלדד גוטל

בתאריך 16.05.2021 17:57

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 17:31

₪45

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 17:19

₪313

ש.

בתאריך 16.05.2021 17:13

₪430

Rivka Sabbah

בתאריך 16.05.2021 17:09

₪416

SUISSA

בתאריך 16.05.2021 16:58

₪416

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 16:25

₪52

natan menachem ben rachel faiga

בתאריך 16.05.2021 16:24

₪84

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 16:24

₪1,275

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 16:21

₪455

CHAI LEVI

בתאריך 16.05.2021 15:57

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 15:49

₪10

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 15:43

₪29

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 15:37

₪101

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 15:08

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 14:46

₪50

michoel and aliza hodes

בתאריך 16.05.2021 14:44

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 14:43

₪260

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 14:42

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 14:24

₪416

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 14:21

₪121

***** *****

בתאריך 16.05.2021 14:00

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 13:20

₪390

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 13:10

₪450

יוסף ולס

בתאריך 16.05.2021 13:04

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 12:59

₪430

יעקב רקוב

בתאריך 16.05.2021 12:29

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 12:28

₪50

shimon friedman

בתאריך 16.05.2021 11:50

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 11:34

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 11:32

₪3,300

mordecai tendler

בתאריך 16.05.2021 11:19

₪804

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 11:12

₪360

ישראל

בתאריך 16.05.2021 10:45

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 10:20

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 10:16

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 10:11

₪21

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 09:32

₪1,000

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 09:17

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 09:07

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 09:02

₪503

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 08:32

₪181

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 08:25

₪302

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 08:08

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 06:52

₪1,843

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 05:39

₪84

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 05:25

₪1,675

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 04:43

₪335

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 03:41

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 02:37

₪3,010

מירי לבל

בתאריך 16.05.2021 02:30

₪30

family klor

בתאריך 16.05.2021 01:35

₪223

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 01:01

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 16.05.2021 00:55

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 15.05.2021 23:42

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 15.05.2021 23:38

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 15.05.2021 23:12

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 15.05.2021 22:58

₪450

תורם אנונימי

בתאריך 15.05.2021 22:13

₪430

דיאמנטה מזוז

בתאריך 15.05.2021 21:52

₪430

מיקה

בתאריך 15.05.2021 12:11

₪100

Ohr HaTorah of Phoenix AZ

בתאריך 15.05.2021 04:49

₪20,100

תורם אנונימי

בתאריך 15.05.2021 02:34

₪395

Suzan Silverstein

בתאריך 15.05.2021 01:50

₪335

S. Zolty

בתאריך 15.05.2021 01:44

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 15.05.2021 01:27

₪4

תורם אנונימי

בתאריך 15.05.2021 01:18

₪67

תורם אנונימי

בתאריך 15.05.2021 01:07

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 15.05.2021 01:01

₪838

***** *****

בתאריך 15.05.2021 00:59

₪603

תורם אנונימי

בתאריך 15.05.2021 00:58

₪121

Yomtov Schachter

בתאריך 14.05.2021 23:41

₪335

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 23:20

₪1,340

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 23:14

₪47

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 22:30

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 22:27

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 22:08

₪362

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 21:41

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 21:21

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 20:20

₪67

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 20:01

₪168

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 19:53

₪402

Grunwald Family

בתאריך 14.05.2021 19:14

₪402

Kraminer

בתאריך 14.05.2021 19:03

₪168

Matthew Rosen

בתאריך 14.05.2021 18:54

₪402

שמעלקא קליין

בתאריך 14.05.2021 18:21

₪430

שמעלקא קליין

בתאריך 14.05.2021 18:19

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 18:15

₪50

***** *****

בתאריך 14.05.2021 18:09

₪419

JOEL GOLDMAN

בתאריך 14.05.2021 17:49

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 17:49

₪1,206

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 16:32

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 16:31

₪135

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 16:28

₪241

Yitzchok Grossberg

בתאריך 14.05.2021 16:25

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 16:23

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 16:11

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 16:01

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 15:50

₪84

CHAI LEVI

בתאריך 14.05.2021 15:15

₪60

Aliza hyman

בתאריך 14.05.2021 15:02

₪469

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 14:51

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 14:12

₪500

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 14:11

₪499

חני

בתאריך 14.05.2021 13:02

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 12:39

₪101

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 12:25

₪233

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 12:11

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 11:09

₪216

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 11:08

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 10:51

₪541

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 10:37

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 10:23

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 10:22

₪180

אפרים עזרא

בתאריך 14.05.2021 10:18

₪430

Farida Chirazi

בתאריך 14.05.2021 10:15

₪838

Lehelou nichmat sarah bat nejma

בתאריך 14.05.2021 09:03

₪166

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 08:53

₪18

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 08:47

₪430

יוסף ברנר

בתאריך 14.05.2021 08:00

₪650

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 07:49

₪251

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 07:22

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 07:00

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 06:58

₪36

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 06:33

₪670

pinchus hillman

בתאריך 14.05.2021 06:27

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 06:10

₪838

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 06:02

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 05:34

₪503

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 05:31

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 05:15

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 05:00

₪1,206

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 04:54

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 04:38

₪335

ימול מלי לוי

בתאריך 14.05.2021 03:25

₪140

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 03:25

₪1,206

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 02:55

₪168

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 02:49

₪402

Kramar

בתאריך 14.05.2021 02:46

₪447

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 02:30

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 02:15

₪402

s oberlander

בתאריך 14.05.2021 02:12

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 02:01

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 01:45

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 01:37

₪4,160

CHAI LEVI

בתאריך 14.05.2021 01:35

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 01:30

₪18

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 01:29

₪3,203

DAVID NIKRAVESH

בתאריך 14.05.2021 00:54

₪87

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 00:50

₪50

מילר

בתאריך 14.05.2021 00:27

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 00:25

₪34

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 00:24

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 00:12

₪250

חיים ויעלי כהן

בתאריך 14.05.2021 00:11

₪200

chayim schnaidman

בתאריך 14.05.2021 00:06

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 00:06

₪181

תורם אנונימי

בתאריך 14.05.2021 00:00

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 23:51

₪17

משה ב

בתאריך 13.05.2021 23:50

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 23:35

₪430

גוטליב יהודה אריה

בתאריך 13.05.2021 23:29

₪732

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 23:20

₪168

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 23:01

₪430

***** *****

בתאריך 13.05.2021 22:46

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 22:44

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 22:35

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 22:29

₪168

Jeremy Benchetrit

בתאריך 13.05.2021 22:25

₪416

***** *****

בתאריך 13.05.2021 22:24

₪430

מ לוין

בתאריך 13.05.2021 22:22

₪3,000

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 22:15

₪860

הס

בתאריך 13.05.2021 22:09

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 22:07

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 22:06

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 22:03

₪335

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 21:53

₪430

Moshe Nathan

בתאריך 13.05.2021 21:32

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 21:11

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 20:42

₪2,412

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 20:40

₪430

belz

בתאריך 13.05.2021 20:37

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 20:29

₪1,675

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 20:06

₪1,005

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 20:03

₪603

Cubby

בתאריך 13.05.2021 19:55

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 19:34

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 19:30

₪6,030

Shifra Berger

בתאריך 13.05.2021 19:24

₪402

M Spira

בתאריך 13.05.2021 19:21

₪402

רפאל מורלי

בתאריך 13.05.2021 19:00

₪104

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 18:54

₪18

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 18:46

₪430

Elly and Chayala Friedman

בתאריך 13.05.2021 18:30

₪1,206

Shalom al Yisrael

בתאריך 13.05.2021 18:16

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 18:13

₪402

מיכאל לוי

בתאריך 13.05.2021 18:06

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 18:01

₪422

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 17:56

₪603

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 17:54

₪402

S Bleier

בתאריך 13.05.2021 17:43

₪402

אשר עובדיה

בתאריך 13.05.2021 17:32

₪350

לזכות צפורה בת חוה

בתאריך 13.05.2021 17:24

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 17:21

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 17:16

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 17:11

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 17:10

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 17:03

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 17:00

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 16:54

₪60

Judith Ryba

בתאריך 13.05.2021 16:47

₪871

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 16:43

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 16:34

₪67

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 16:22

₪450

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 16:21

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 16:19

₪804

Raphael Schmidt

בתאריך 13.05.2021 16:19

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 16:18

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 15:54

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 15:44

₪500

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 15:26

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 15:14

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 15:02

₪150

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 14:55

₪223

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 14:37

₪433

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 14:18

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 13:45

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 13:38

₪60

null null

בתאריך 13.05.2021 13:34

₪50

FRAIM EVE STEEVE

בתאריך 13.05.2021 13:27

₪649

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 13:26

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 12:49

₪100

מעין יחיאלי

בתאריך 13.05.2021 12:30

₪286

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 12:22

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 12:03

₪450

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 11:42

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 11:31

₪430

אלחנן הלוי

בתאריך 13.05.2021 11:08

₪344

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 09:57

₪402

***** *****

בתאריך 13.05.2021 09:03

₪543

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 09:01

₪500

גילעד טופר

בתאריך 13.05.2021 08:43

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 08:17

₪500

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 08:17

₪430

***** *****

בתאריך 13.05.2021 07:47

₪2,077

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 07:36

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 07:14

₪241

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 07:09

₪429

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 05:54

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 05:28

₪430

Menachem Bauman

בתאריך 13.05.2021 05:13

₪121

Yaakov Levine

בתאריך 13.05.2021 04:43

₪44

Yisroel Stone

בתאריך 13.05.2021 04:19

₪3,350

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 03:51

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 03:42

₪17

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 03:21

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 03:02

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 03:02

₪3

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 02:31

₪404

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 01:45

₪180

Shain

בתאריך 13.05.2021 01:23

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 01:17

₪536

שלום גבאי

בתאריך 13.05.2021 01:06

₪500

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 01:03

₪13

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 00:44

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 00:30

₪67

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 00:29

₪52

***** *****

בתאריך 13.05.2021 00:25

₪3,010

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 00:17

₪168

תורם אנונימי

בתאריך 13.05.2021 00:17

₪210

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 23:54

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 23:50

₪402

***** *****

בתאריך 12.05.2021 23:49

₪832

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 23:43

₪430

דוד מלכא

בתאריך 12.05.2021 23:14

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 23:12

₪439

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 23:07

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 22:28

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 22:16

₪216

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 22:16

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 21:41

₪402

Chaim dov Greenberger

בתאריך 12.05.2021 21:34

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 21:16

₪860

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 21:10

₪168

שרה ופנחס

בתאריך 12.05.2021 20:57

₪800

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 20:47

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 20:37

₪430

Eli Diskind

בתאריך 12.05.2021 20:21

₪402

Hershy Schwartz

בתאריך 12.05.2021 19:47

₪402

Samuel Stern

בתאריך 12.05.2021 19:40

₪430

Chana Cohen

בתאריך 12.05.2021 19:39

₪402

משפחת כוכב

בתאריך 12.05.2021 19:39

₪10

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 19:39

₪700

ARI MANASTER

בתאריך 12.05.2021 19:29

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 19:26

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 19:13

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 19:12

₪416

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 18:52

₪3,000

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 18:33

₪4,020

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 18:30

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 18:21

₪430

יאמר לצרותינו די

בתאריך 12.05.2021 18:17

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 17:58

₪100

Yitzy and Adina

בתאריך 12.05.2021 17:45

₪804

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 17:41

₪670

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 17:38

₪150

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 17:32

₪430

Naftoli & Miriam Sommer

בתאריך 12.05.2021 16:55

₪402

Eliezer Steinhart

בתאריך 12.05.2021 16:46

₪447

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 16:31

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 16:23

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 16:15

₪400

CHAI LEVI

בתאריך 12.05.2021 16:08

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 16:07

₪45

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 15:40

₪1,100

Elharar

בתאריך 12.05.2021 15:39

₪433

יהודית בן זאב

בתאריך 12.05.2021 15:21

₪500

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 15:02

₪871

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 14:54

₪416

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 14:45

₪860

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 14:25

₪1,082

Chaim Meister

בתאריך 12.05.2021 14:15

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 13:39

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 13:27

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 13:22

₪230

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 13:11

₪536

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 12:54

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 12:52

₪374

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 12:47

₪42

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 12:30

₪166

סוויד דינה

בתאריך 12.05.2021 12:27

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 12:22

₪121

אברהם רוטנר

בתאריך 12.05.2021 12:18

₪430

לזווג הגון שרה בת רחל אביגיל

בתאריך 12.05.2021 11:52

₪52

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 11:49

₪1,720

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 11:49

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 11:36

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 11:33

₪150

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 11:30

₪100

לכבוד רבי מאיר בעל הנס זיע"א לזכות אדל בת תהלה

בתאריך 12.05.2021 11:19

₪52

אליהו כ"ץ

בתאריך 12.05.2021 11:18

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 11:06

₪430

רחל פלדמן

בתאריך 12.05.2021 11:00

₪500

מזל טוב פיטוסי

בתאריך 12.05.2021 10:47

₪430

מש' יצחק

בתאריך 12.05.2021 10:34

₪180

ישראל הלפרן

בתאריך 12.05.2021 10:33

₪190

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 10:30

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 10:16

₪360

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 10:15

₪430

Keren Havi Family ( stj )

בתאריך 12.05.2021 09:19

₪838

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 09:13

₪188

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 09:08

₪430

אילן

בתאריך 12.05.2021 08:34

₪104

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 08:16

₪18

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 07:59

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 07:33

₪36

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 07:21

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 07:04

₪168

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 06:57

₪17

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 06:50

₪168

moshe brownsein

בתאריך 12.05.2021 06:44

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 06:44

₪181

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 06:34

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 06:31

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 06:30

₪402

Joseph Heinemann

בתאריך 12.05.2021 06:22

₪402

ARYEH LUDZKER

בתאריך 12.05.2021 06:11

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 06:04

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 05:57

₪670

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 05:48

₪101

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 05:48

₪1,206

Steve Diamond

בתאריך 12.05.2021 05:39

₪181

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 05:22

₪603

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 04:59

₪168

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 04:57

₪14

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 04:37

₪67

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 04:19

₪250

Mark and Rachel Meles

בתאריך 12.05.2021 04:16

₪121

Michael & Stacy Kass

בתאריך 12.05.2021 04:11

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 04:11

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 03:57

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 03:53

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 03:49

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 03:48

₪350

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 03:47

₪603

ארנוולד

בתאריך 12.05.2021 03:35

₪36

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 03:34

₪171

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 03:32

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 03:13

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 03:13

₪168

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 02:27

₪275

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 02:21

₪530

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 02:15

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 02:05

₪67

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 01:56

₪670

Yom Tov Toledano

בתאריך 12.05.2021 01:50

₪2,814

***** *****

בתאריך 12.05.2021 01:27

₪430

CHAI LEVI

בתאריך 12.05.2021 01:21

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 01:14

₪54

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 01:05

₪2,233

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 00:52

₪180

Eliyahu Dray

בתאריך 12.05.2021 00:51

₪603

Bracha Din

בתאריך 12.05.2021 00:34

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 00:32

₪670

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 00:29

₪84

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 00:21

₪150

Dahan Family

בתאריך 12.05.2021 00:12

₪402

אברימי

בתאריך 12.05.2021 00:11

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 00:08

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 00:04

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 12.05.2021 00:00

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 23:51

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 23:51

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 23:48

₪348

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 23:42

₪134

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 23:40

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 23:37

₪3

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 23:31

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 23:31

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 23:27

₪402

שיראל בן כהן

בתאריך 11.05.2021 23:26

₪430

לרפואה והצלחה

בתאריך 11.05.2021 23:14

₪100

אסתר וורם

בתאריך 11.05.2021 23:12

₪430

Akiva Goldberger

בתאריך 11.05.2021 23:11

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 23:06

₪1,206

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 22:52

₪938

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים

בתאריך 11.05.2021 22:51

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 22:42

₪42

חנה אביטן

בתאריך 11.05.2021 22:41

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 22:41

₪860

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 22:28

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 22:22

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 22:17

₪603

uvh48

בתאריך 11.05.2021 22:12

₪230

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 22:10

₪147

Rob and Elizabeth Kurtz

בתאריך 11.05.2021 22:03

₪603

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 22:00

₪30

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 21:38

₪50

Yitzchok Mermelstein

בתאריך 11.05.2021 21:32

₪603

Berzansky Family

בתאריך 11.05.2021 21:30

₪380

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 21:27

₪223

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 21:23

₪2,412

Chloé Lumbroso

בתאריך 11.05.2021 21:07

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 20:46

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 20:43

₪804

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 20:41

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 20:41

₪101

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 20:40

₪330

Robert Weber MD

בתאריך 11.05.2021 20:37

₪402

Nora Nourmand

בתאריך 11.05.2021 20:30

₪402

Rachel b

בתאריך 11.05.2021 20:21

₪335

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 20:02

₪34

Howard & Elaine Feldman

בתאריך 11.05.2021 20:00

₪1,675

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 20:00

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 19:57

₪17

Avrohom Shlomo T6

בתאריך 11.05.2021 19:55

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 19:43

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 19:35

₪500

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 19:31

₪416

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 19:21

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 19:17

₪603

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 19:14

₪67

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 19:09

₪121

***** *****

בתאריך 11.05.2021 19:06

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 18:59

₪440

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 18:56

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 18:42

₪54

***** *****

בתאריך 11.05.2021 18:35

₪3,000

Leibie Spielman

בתאריך 11.05.2021 18:30

₪348

null null

בתאריך 11.05.2021 18:07

₪2,580

שנזכה לרחמים

בתאריך 11.05.2021 18:01

₪500

Chaim Avrohom

בתאריך 11.05.2021 17:58

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 17:53

₪838

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 17:48

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 17:45

₪503

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 17:38

₪439

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 17:34

₪2,111

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 17:31

₪3,350

REINMAN FAMILY

בתאריך 11.05.2021 17:31

₪456

חגי אברהם קורן

בתאריך 11.05.2021 17:26

₪100

Yafa Walkin DDS

בתאריך 11.05.2021 17:25

₪670

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 16:55

₪180

Bnei Brith Malmlogen Malmö, Sweden

בתאריך 11.05.2021 16:49

₪335

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 16:48

₪108

Bnei Brith Malmölogen Sweden

בתאריך 11.05.2021 16:43

₪1,575

Rabbi and Mrs. Yehudah Rupp

בתאריך 11.05.2021 16:39

₪871

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 16:37

₪586

מירי סבטו

בתאריך 11.05.2021 16:29

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 16:12

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 16:10

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 15:46

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 15:16

₪335

יוני

בתאריך 11.05.2021 15:14

₪480

יוני

בתאריך 11.05.2021 15:06

₪104

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 15:05

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 14:56

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 14:54

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 14:32

₪200

יוספסברג

בתאריך 11.05.2021 14:31

₪3,600

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 14:29

₪40

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 14:20

₪54

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 13:56

₪214

חננאל

בתאריך 11.05.2021 13:42

₪100

***** *****

בתאריך 11.05.2021 13:36

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 13:32

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 13:24

₪216

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 13:10

₪21

ברוך נויבירט

בתאריך 11.05.2021 13:09

₪10

Ron Stone

בתאריך 11.05.2021 13:08

₪168

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 13:02

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 12:54

₪500

אביתר לרר

בתאריך 11.05.2021 12:51

₪180

יעקב

בתאריך 11.05.2021 12:45

₪54

יעל מאיר

בתאריך 11.05.2021 12:41

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 12:38

₪416

שאול כהנר

בתאריך 11.05.2021 12:32

₪3,000

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 12:18

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 12:15

₪450

***** *****

בתאריך 11.05.2021 12:09

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 11:47

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 11:46

₪500

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 11:43

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 11:43

₪670

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 11:34

₪832

אהרן ברנר

בתאריך 11.05.2021 11:28

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 11:26

₪216

מתפללי הנץ בית הכנסת אלעזר

בתאריך 11.05.2021 11:25

₪201

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 11:24

₪1,000

יהושע פורסט

בתאריך 11.05.2021 11:00

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 10:50

₪150

בש

בתאריך 11.05.2021 10:47

₪200

סברדלוב זיסל ואסתר

בתאריך 11.05.2021 10:43

₪690

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 10:32

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 10:23

₪430

יעקב

בתאריך 11.05.2021 10:16

₪5

null null

בתאריך 11.05.2021 09:54

₪101

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 09:42

₪168

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 09:39

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 09:36

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 09:25

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 09:16

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 08:55

₪130

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 08:33

₪1,200

למע אחדותן עם ישראל

בתאריך 11.05.2021 08:33

₪100

משפחת שרמן

בתאריך 11.05.2021 08:08

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 08:05

₪10

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 07:58

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 07:52

₪101

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 07:50

₪100

Allon Waltuch

בתאריך 11.05.2021 07:37

₪1,675

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 07:31

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 07:23

₪402

שי לוגסי

בתאריך 11.05.2021 07:19

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 07:18

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 07:14

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 07:11

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 07:02

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 06:33

₪34

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 06:26

₪416

Rosa Aguirre

בתאריך 11.05.2021 05:57

₪67

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 05:56

₪402

MA Lichtenstein

בתאריך 11.05.2021 05:22

₪1,206

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 05:21

₪416

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 05:19

₪271

***** *****

בתאריך 11.05.2021 05:16

₪603

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 05:04

₪60

אהרן

בתאריך 11.05.2021 04:52

₪500

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 04:49

₪335

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 04:47

₪40

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 04:43

₪402

yaakov darabaner

בתאריך 11.05.2021 04:42

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 04:42

₪151

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 04:34

₪1,206

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 04:33

₪1,005

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 04:13

₪67

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 03:54

₪402

Binyomin and Tzirel Greenberg Lakewood

בתאריך 11.05.2021 03:47

₪335

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 03:25

₪402

eliezer krasner

בתאריך 11.05.2021 03:10

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 03:02

₪1,675

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 03:01

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 02:44

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 02:39

₪60

יראת

בתאריך 11.05.2021 02:09

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 02:07

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 02:02

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 01:59

₪3,000

Stephen Goldberg

בתאריך 11.05.2021 01:52

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 01:51

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 01:40

₪1,248

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 01:33

₪476

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 01:31

₪3,350

Elaine Fernandez

בתאריך 11.05.2021 01:31

₪168

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 01:22

₪1,206

Didi weiss

בתאריך 11.05.2021 01:11

₪603

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 01:06

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 01:00

₪45

שירה

בתאריך 11.05.2021 00:37

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 00:37

₪670

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 00:35

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 00:33

₪430

jonathan dahan

בתאריך 11.05.2021 00:23

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 00:16

₪402

Galilee lighting

בתאריך 11.05.2021 00:14

₪214

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 00:08

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 00:06

₪1,206

תורם אנונימי

בתאריך 11.05.2021 00:02

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 23:55

₪335

Yaakov

בתאריך 10.05.2021 23:52

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 23:45

₪102

amrom seidenfeld

בתאריך 10.05.2021 23:42

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 23:40

₪335

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 23:39

₪200

Sheya Rabinowitz

בתאריך 10.05.2021 23:36

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 23:16

₪150

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 23:04

₪3,350

Faigy Ehrenfeld

בתאריך 10.05.2021 23:01

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 22:57

₪34

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 22:55

₪150

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 22:54

₪430

ש.ק.

בתאריך 10.05.2021 22:53

₪430

Rizy Horowitz

בתאריך 10.05.2021 22:32

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 22:26

₪50

CHAI LEVI

בתאריך 10.05.2021 22:18

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 22:10

₪335

Alan Morhaim

בתאריך 10.05.2021 22:06

₪80

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 22:06

₪67

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 21:59

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 21:57

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 21:54

₪241

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 21:50

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 21:47

₪430

להצלחה בטסט

בתאריך 10.05.2021 21:45

₪430

John Goe

בתאריך 10.05.2021 21:45

₪201

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 21:45

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 21:44

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 21:31

₪1,000

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 21:21

₪430

דוד ויהודית כהן

בתאריך 10.05.2021 21:11

₪1,134

אהובה שרון אוריון

בתאריך 10.05.2021 20:58

₪121

Getzil Jungreis

בתאריך 10.05.2021 20:55

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 20:51

₪430

Famille BENZIMRA

בתאריך 10.05.2021 20:40

₪416

Sinaida Kniter

בתאריך 10.05.2021 20:40

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 20:39

₪800

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 20:38

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 20:36

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 20:30

₪3,000

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 20:27

₪121

Chaim Tsvi Politzer

בתאריך 10.05.2021 20:22

₪402

Julien atlan

בתאריך 10.05.2021 20:18

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 20:07

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 20:00

₪17

null null

בתאריך 10.05.2021 19:55

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 19:52

₪965

Ariel Tzvi Shlomo

בתאריך 10.05.2021 19:49

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 19:46

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 19:43

₪42

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 19:38

₪600

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 19:26

₪416

Mila Teper

בתאריך 10.05.2021 19:17

₪84

שכטר

בתאריך 10.05.2021 19:17

₪200

לינוי סוח

בתאריך 10.05.2021 19:16

₪18

יחיאל בלס

בתאריך 10.05.2021 19:10

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 19:03

₪963

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 18:36

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 18:27

₪216

***** *****

בתאריך 10.05.2021 18:27

₪107

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 18:26

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 18:25

₪416

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 18:23

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 18:20

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 18:15

₪335

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 18:11

₪54

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 18:04

₪443

Michael Zuckermann

בתאריך 10.05.2021 17:57

₪570

A Yid

בתאריך 10.05.2021 17:57

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 17:57

₪603

srulie and miriam perkal

בתאריך 10.05.2021 17:49

₪402

דבורה ברסון

בתאריך 10.05.2021 17:41

₪430

Attal ithamar

בתאריך 10.05.2021 17:37

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 17:17

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 17:09

₪67

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 17:05

₪121

***** *****

בתאריך 10.05.2021 17:03

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 16:59

₪108

Adina

בתאריך 10.05.2021 16:51

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 16:46

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 16:45

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 16:44

₪200

Avraham Bernard Suissa

בתאריך 10.05.2021 16:41

₪175

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 16:40

₪216

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 16:39

₪860

מגי אפרת בזק

בתאריך 10.05.2021 16:24

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 16:20

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 16:15

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 16:14

₪10

יואלה יערי

בתאריך 10.05.2021 16:13

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 16:03

₪2,774

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 16:03

₪430

Leah Frohlich

בתאריך 10.05.2021 15:44

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 15:43

₪1,200

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 15:42

₪402

***** *****

בתאריך 10.05.2021 15:30

₪430

סופר לד פ"ת

בתאריך 10.05.2021 15:26

₪100

Shaul Siller

בתאריך 10.05.2021 15:26

₪67

***** *****

בתאריך 10.05.2021 15:24

₪50

גלעד לוינגר

בתאריך 10.05.2021 15:24

₪480

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 15:19

₪216

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 15:09

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 15:07

₪251

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 15:05

₪416

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 14:49

₪12,480

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 14:40

₪18

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 14:27

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 14:15

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 14:08

₪603

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 14:07

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 14:00

₪90

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 13:45

₪90

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 13:44

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 13:35

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 13:25

₪1

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 13:21

₪18

לבריאות יפת בן יעקב וביתו הדסהה

בתאריך 10.05.2021 13:21

₪360

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 13:10

₪860

יצחק כהן

בתאריך 10.05.2021 13:06

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 13:03

₪416

יצחק ורבקה ג

בתאריך 10.05.2021 12:55

₪2,000

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 12:53

₪430

***** *****

בתאריך 10.05.2021 12:51

₪680

Daliah Abramson

בתאריך 10.05.2021 12:22

₪45

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 12:20

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 12:18

₪450

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 12:12

₪447

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 12:11

₪350

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 12:07

₪891

Amoyal

בתאריך 10.05.2021 12:04

₪416

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 11:37

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 11:29

₪1,500

Gabriel

בתאריך 10.05.2021 11:25

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 11:19

₪832

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 11:19

₪402

גורן

בתאריך 10.05.2021 11:17

₪36

ACCIV

בתאריך 10.05.2021 11:15

₪10,400

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 11:06

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 10:56

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 10:24

₪749

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 10:24

₪36

Chloé Lumbroso

בתאריך 10.05.2021 10:17

₪108

מלי ביי פיים

בתאריך 10.05.2021 10:02

₪16,254

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 09:59

₪200

חנה

בתאריך 10.05.2021 09:37

₪72

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 09:35

₪402

Laure Halimi

בתאריך 10.05.2021 09:32

₪416

Saul Felman

בתאריך 10.05.2021 09:18

₪37

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 09:14

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 09:13

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 09:12

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 09:10

₪450

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 09:08

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 09:05

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 08:44

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 08:42

₪60

מרגלית לולו

בתאריך 10.05.2021 08:39

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 08:33

₪75

נחמה גנץ

בתאריך 10.05.2021 08:30

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 08:28

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 08:28

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 08:27

₪430

לרר נתן

בתאריך 10.05.2021 08:25

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 08:24

₪100

Moshe Nussbaum

בתאריך 10.05.2021 08:24

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 08:22

₪440

מיכל ירושלים

בתאריך 10.05.2021 08:19

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 08:15

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 08:08

₪174

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 07:47

₪200

Moshe Cytryn

בתאריך 10.05.2021 07:43

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 07:33

₪200

y and e weiss

בתאריך 10.05.2021 07:22

₪54

zev friedlander

בתאריך 10.05.2021 07:15

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 07:02

₪84

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 06:51

₪60

chaya weiss

בתאריך 10.05.2021 06:51

₪402

Eliezer Gross

בתאריך 10.05.2021 06:34

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 06:31

₪430

MM & G Kurtz

בתאריך 10.05.2021 06:28

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 06:14

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 06:12

₪419

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 06:10

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 06:10

₪3,000

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 05:39

₪1,675

freida schick

בתאריך 10.05.2021 05:30

₪603

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 05:21

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 05:09

₪34

yosef marchette

בתאריך 10.05.2021 04:46

₪201

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 04:30

₪402

Channah Trencher

בתאריך 10.05.2021 04:10

₪402

Yitti jakabovits

בתאריך 10.05.2021 04:01

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 04:01

₪804

sandy and ira leff

בתאריך 10.05.2021 03:53

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 03:49

₪151

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 03:17

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 02:54

₪60

Moish Green

בתאריך 10.05.2021 02:37

₪402

Sharon klestzick

בתאריך 10.05.2021 02:37

₪402

Dabush Family

בתאריך 10.05.2021 02:29

₪402

משפחת דאבוש

בתאריך 10.05.2021 02:22

₪402

RDF

בתאריך 10.05.2021 02:15

₪201

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 01:56

₪600

Chaim Dessler

בתאריך 10.05.2021 01:53

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 01:51

₪3,350

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 01:50

₪48

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 01:46

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 01:21

₪1,206

COHEN Rachel

בתאריך 10.05.2021 01:14

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 01:11

₪402

Aliza R

בתאריך 10.05.2021 01:06

₪338

Jonas dahan

בתאריך 10.05.2021 01:06

₪632

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 01:05

₪60

Herman Berger

בתאריך 10.05.2021 00:50

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 00:46

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 00:37

₪360

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 00:37

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 00:34

₪1,000

Laura

בתאריך 10.05.2021 00:34

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 00:32

₪6,030

***** *****

בתאריך 10.05.2021 00:30

₪430

Yael

בתאריך 10.05.2021 00:25

₪749

ירחם השם

בתאריך 10.05.2021 00:14

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 00:13

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 00:10

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 10.05.2021 00:05

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 23:59

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 23:56

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 23:49

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 23:45

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 23:41

₪335

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 23:40

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 23:40

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 23:39

₪603

Michael Kotlicky

בתאריך 09.05.2021 23:38

₪804

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 23:37

₪603

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 23:23

₪402

אמיר

בתאריך 09.05.2021 23:23

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 23:21

₪34

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 23:15

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 23:03

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 23:01

₪2,995

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 22:59

₪18

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 22:57

₪3,000

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 22:54

₪430

Mordechai Goldstein

בתאריך 09.05.2021 22:54

₪7

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 22:52

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 22:51

₪3,500

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 22:50

₪161

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 22:41

₪360

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 22:40

₪60

null null

בתאריך 09.05.2021 22:39

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 22:34

₪375

Alex Wittler

בתאריך 09.05.2021 22:26

₪45

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 22:25

₪250

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 22:24

₪322

Y.M. Chesir

בתאריך 09.05.2021 22:20

₪402

***** *****

בתאריך 09.05.2021 22:20

₪500

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 22:15

₪75

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 22:11

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 22:10

₪416

Phyllis & Elliot Katten

בתאריך 09.05.2021 22:06

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 21:49

₪216

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 21:48

₪430

Judy Paikin

בתאריך 09.05.2021 21:41

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 21:41

₪402

Hassoun

בתאריך 09.05.2021 21:39

₪433

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 21:39

₪45

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 21:30

₪1,498

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 21:29

₪40

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 21:27

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 21:20

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 21:20

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 21:15

₪151

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 21:14

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 21:07

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 21:05

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 20:56

₪216

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 20:53

₪901

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 20:53

₪520

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 20:52

₪500

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 20:51

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 20:51

₪402

Yeshaya Rotbard

בתאריך 09.05.2021 20:49

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 20:46

₪330

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 20:46

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 20:45

₪624

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 20:42

₪430

חיים מרדכי טאבאק

בתאריך 09.05.2021 20:37

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 20:36

₪402

Malka Aryeh

בתאריך 09.05.2021 20:30

₪402

מזל כהן

בתאריך 09.05.2021 20:29

₪180

Zorach Gobioff

בתאריך 09.05.2021 20:29

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 20:16

₪34

KINYAN HAMSECHTA PANAMA

בתאריך 09.05.2021 20:16

₪6,030

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 20:10

₪229

מש' דויטש

בתאריך 09.05.2021 20:08

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 20:07

₪181

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 20:06

₪430

Leah Kobre

בתאריך 09.05.2021 20:02

₪400

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 20:01

₪50

תהילה

בתאריך 09.05.2021 19:57

₪430

אריאל ועדי

בתאריך 09.05.2021 19:52

₪506

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 19:48

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 19:41

₪100

Rabbi M Barron & Binyomin & Family

בתאריך 09.05.2021 19:35

₪161

יוסף קונסטלר

בתאריך 09.05.2021 19:28

₪400

יוסף קונסטלר

בתאריך 09.05.2021 19:25

₪500

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 19:22

₪52

Eli Roitenbarg (Manchester-UK)

בתאריך 09.05.2021 19:04

₪447

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 19:00

₪402

דבורה לאה

בתאריך 09.05.2021 18:45

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 18:40

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 18:35

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 18:28

₪553

מירי

בתאריך 09.05.2021 18:27

₪36

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 18:14

₪430

Medina

בתאריך 09.05.2021 18:13

₪416

Meira Svirsky

בתאריך 09.05.2021 18:01

₪201

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 17:46

₪402

מרדכי בלום

בתאריך 09.05.2021 17:41

₪500

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 17:37

₪430

Cassia Ladman Brown

בתאריך 09.05.2021 17:36

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 17:26

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 17:18

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 17:13

₪300

***** *****

בתאריך 09.05.2021 17:07

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 17:05

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 17:04

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 16:59

₪603

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 16:55

₪313

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 16:54

₪45

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 16:53

₪241

יהודה

בתאריך 09.05.2021 16:50

₪25

Bedok

בתאריך 09.05.2021 16:39

₪108

דוד בן עוליאל

בתאריך 09.05.2021 16:39

₪430

יוסף וארזה גינצלר

בתאריך 09.05.2021 16:33

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 16:30

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 16:27

₪36

null null

בתאריך 09.05.2021 16:22

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 16:22

₪416

Elizabeth Catherine Danielle H. (born Hernly)

בתאריך 09.05.2021 16:18

₪67

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 16:16

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 16:13

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 16:11

₪430

יעל חכמון

בתאריך 09.05.2021 16:09

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 16:05

₪84

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 16:03

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 16:02

₪860

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 15:59

₪450

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 15:55

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 15:51

₪100

אברהם ישעיה וובר

בתאריך 09.05.2021 15:42

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 15:17

₪121

Asher Warmberg

בתאריך 09.05.2021 15:14

₪893

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 15:06

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 14:56

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 14:55

₪254

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 14:49

₪550

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 14:46

₪462

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 14:45

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 14:34

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 14:26

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 14:18

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 14:17

₪416

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 14:15

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 14:10

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 14:09

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 14:08

₪430

Dafna Rachmani

בתאריך 09.05.2021 14:07

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 14:06

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 13:44

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 13:42

₪1,675

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 13:40

₪36

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 13:20

₪447

יצחק אלחנן

בתאריך 09.05.2021 13:13

₪50

Didier SAÏD

בתאריך 09.05.2021 13:06

₪75

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 13:05

₪50

מרדכי בן שלמה

בתאריך 09.05.2021 13:03

₪450

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 12:55

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 12:42

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 12:42

₪20

אמיתי גפן

בתאריך 09.05.2021 12:39

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 12:37

₪1,082

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 12:34

₪10

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 12:34

₪724

רבקה שטול

בתאריך 09.05.2021 12:32

₪75

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 12:23

₪120

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 12:22

₪62

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 12:19

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 12:17

₪1,608

ירון ומוריה לוי ומשפחתם הי"ו

בתאריך 09.05.2021 12:06

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 12:00

₪100

אוריה וישראל

בתאריך 09.05.2021 11:58

₪120

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 11:58

₪125

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 11:58

₪430

Esty rosenfeld

בתאריך 09.05.2021 11:39

₪603

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 11:34

₪1,028

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 11:34

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 11:22

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 11:21

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 11:19

₪500

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 11:12

₪430

Ozar Hatorah primaire Créteil

בתאריך 09.05.2021 11:09

₪3,020

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 10:50

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 10:45

₪3,000

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 10:39

₪430

דורון ומיכל קלימיאן

בתאריך 09.05.2021 10:33

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 10:29

₪603

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 10:22

₪100

אסתי הרצברג

בתאריך 09.05.2021 10:08

₪395

אסף פריאל

בתאריך 09.05.2021 10:07

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 09:44

₪450

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 09:41

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 09:32

₪430

Moishe Laufer

בתאריך 09.05.2021 09:22

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 09:14

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 09:00

₪2,616

אפרת מור יוסף

בתאריך 09.05.2021 08:51

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 08:45

₪218

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 08:45

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 08:45

₪402

Yossie & Bassie Nadler

בתאריך 09.05.2021 08:41

₪2,714

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 08:41

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 08:27

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 08:24

₪168

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 08:19

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 08:13

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 08:06

₪100

CW

בתאריך 09.05.2021 08:04

₪60

***** *****

בתאריך 09.05.2021 07:58

₪447

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 07:52

₪3,350

Menachem & Leah Lasdun

בתאריך 09.05.2021 07:51

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 07:50

₪233

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 07:46

₪17

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 07:46

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 07:43

₪402

Tova Katz

בתאריך 09.05.2021 07:37

₪402

Menachem Katz

בתאריך 09.05.2021 07:33

₪603

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 07:32

₪804

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 07:11

₪603

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 07:09

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 06:58

₪40

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 06:51

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 06:51

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 06:40

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 06:34

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 06:31

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 06:29

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 06:18

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 06:15

₪2,345

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 05:57

₪168

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 05:53

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 05:42

₪429

Fried Family

בתאריך 09.05.2021 05:39

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 05:34

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 05:33

₪67

George Freud

בתאריך 09.05.2021 05:32

₪1,005

Moshe Reich

בתאריך 09.05.2021 05:30

₪17

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 05:25

₪2,412

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 05:13

₪432

Florence and George Freud

בתאריך 09.05.2021 05:12

₪1,005

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 05:04

₪503

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 05:01

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 05:00

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 04:53

₪509

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 04:51

₪402

Yaakov Gruenstein

בתאריך 09.05.2021 04:38

₪405

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 04:37

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 04:31

₪230

Steven Weiss

בתאריך 09.05.2021 04:07

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 02:59

₪58

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 02:40

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 02:38

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 02:34

₪100

איתן בן שבת

בתאריך 09.05.2021 02:19

₪330

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 02:06

₪161

יחזקאל מושקוביץ

בתאריך 09.05.2021 02:02

₪3,000

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 02:00

₪18

בינה דרבקין

בתאריך 09.05.2021 01:33

₪860

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 01:22

₪630

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 01:16

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 01:12

₪3,000

ורד ודביר באשר

בתאריך 09.05.2021 00:54

₪2,500

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 00:40

₪100

יצחק ונאוה ליוואוויץ

בתאריך 09.05.2021 00:36

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 00:33

₪75

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 00:27

₪603

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 00:26

₪620

מיכ קסירר

בתאריך 09.05.2021 00:25

₪430

האש של רשב"י תוקד עד ביאת משיח - ולאחריו

בתאריך 09.05.2021 00:23

₪72

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 00:22

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 09.05.2021 00:04

₪450

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 23:59

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 23:59

₪430

null null

בתאריך 08.05.2021 23:58

₪18

חנה ועומרי ממו

בתאריך 08.05.2021 23:58

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 23:51

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 23:48

₪30

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 23:45

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 23:33

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 23:33

₪2,580

אליהו מלכא

בתאריך 08.05.2021 23:32

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 23:31

₪101

שובל

בתאריך 08.05.2021 23:30

₪50

עדנה סאקס

בתאריך 08.05.2021 23:26

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 23:20

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 23:20

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 23:19

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 23:07

₪500

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 23:02

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 23:01

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 22:45

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 22:41

₪2,077

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 22:35

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 22:33

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 22:32

₪500

הרבה בריאות ונחמה בעז"ה לכל עמי"ש

בתאריך 08.05.2021 22:29

₪30

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 22:27

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 22:19

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 22:17

₪201

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 22:07

₪250

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 22:06

₪360

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 22:03

₪433

***** *****

בתאריך 08.05.2021 21:52

₪180

מירי

בתאריך 08.05.2021 21:36

₪430

רותי נחאיסי

בתאריך 08.05.2021 21:32

₪20

אלישבע נחאיסי

בתאריך 08.05.2021 21:29

₪500

משה בין סעדה

בתאריך 08.05.2021 21:22

₪101

ניסים ורבקה זאווי

בתאריך 08.05.2021 21:12

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 20:56

₪216

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 20:52

₪430

SMADJA

בתאריך 08.05.2021 20:17

₪42

שמואל אודו

בתאריך 08.05.2021 13:27

₪360

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 12:12

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 08:09

₪100

Borukh Gelfand

בתאריך 08.05.2021 03:08

₪1,441

Elizabeth Codallo

בתאריך 08.05.2021 02:52

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 02:37

₪268

Jozef & Golda Hudec

בתאריך 08.05.2021 02:34

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 02:22

₪168

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 02:15

₪402

Yitzchok Pollock

בתאריך 08.05.2021 02:07

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 01:41

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 01:32

₪670

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 01:25

₪402

***** *****

בתאריך 08.05.2021 01:18

₪3,350

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 01:17

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 01:01

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 00:58

₪168

yehuda friedman

בתאריך 08.05.2021 00:50

₪3

MP&RP

בתאריך 08.05.2021 00:37

₪1,173

Nathaniel Blashka

בתאריך 08.05.2021 00:31

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 00:27

₪402

Dvora Goldner

בתאריך 08.05.2021 00:25

₪402

Yaakov Goldner

בתאריך 08.05.2021 00:23

₪402

Michael Erlbaum

בתאריך 08.05.2021 00:16

₪603

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 00:16

₪34

mayer friedman

בתאריך 08.05.2021 00:10

₪469

תורם אנונימי

בתאריך 08.05.2021 00:03

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 23:39

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 23:38

₪3,350

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 23:32

₪168

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 23:31

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 23:17

₪1,206

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 23:10

₪687

yechezkel katzenstein

בתאריך 07.05.2021 23:04

₪3,350

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 23:03

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 23:02

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 22:58

₪171

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 22:58

₪402

Yoseif Rosen

בתאריך 07.05.2021 22:57

₪60

Rebecca and Jack Podolsky

בתאריך 07.05.2021 22:55

₪1,675

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 22:55

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 22:55

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 22:52

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 22:51

₪430

Malka Miller

בתאריך 07.05.2021 22:42

₪402

Daniel Hirsch

בתאריך 07.05.2021 21:57

₪603

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 21:48

₪503

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 21:42

₪469

Sarah Shayna

בתאריך 07.05.2021 21:39

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 21:36

₪804

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 21:26

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 21:21

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 20:57

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 20:54

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 20:46

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 20:44

₪94

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 20:24

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 20:19

₪250

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 20:14

₪181

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 20:02

₪241

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 19:53

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 19:36

₪134

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 19:35

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 19:32

₪17

Rivki Levin

בתאריך 07.05.2021 19:28

₪87

Illuy Nishmas Chaya Tova Bas Nachum

בתאריך 07.05.2021 19:26

₪20

YAEL

בתאריך 07.05.2021 19:26

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 19:23

₪87

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 19:21

₪436

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 19:07

₪134

Aviva and Ami Haimof

בתאריך 07.05.2021 19:04

₪402

Elazar Moryoussef

בתאריך 07.05.2021 19:02

₪402

pijee

בתאריך 07.05.2021 18:59

₪151

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 18:57

₪80

שושנה סיאג

בתאריך 07.05.2021 18:51

₪150

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 18:51

₪128

צבי בן נחמה

בתאריך 07.05.2021 18:50

₪20

Mr David Hommel

בתאריך 07.05.2021 18:48

₪89

Yisrael Fuchs

בתאריך 07.05.2021 18:43

₪34

eliezer spira

בתאריך 07.05.2021 18:43

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 18:39

₪251

עדני

בתאריך 07.05.2021 18:38

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 18:37

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 18:21

₪150

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 18:21

₪181

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 18:14

₪430

יהודית קמחי

בתאריך 07.05.2021 18:09

₪402

Jay Shtulman

בתאריך 07.05.2021 18:09

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 18:08

₪838

Shlomo Moskowitz

בתאריך 07.05.2021 18:04

₪402

אורי פורת

בתאריך 07.05.2021 18:01

₪3,000

Arnaud and Chava Waldmann

בתאריך 07.05.2021 18:01

₪402

Motti Karp

בתאריך 07.05.2021 17:56

₪402

Assayag family

בתאריך 07.05.2021 17:53

₪603

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 17:50

₪459

Yisroel and Estie Friedman

בתאריך 07.05.2021 17:49

₪246

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 17:47

₪133

YECHESKEL LIEBER

בתאריך 07.05.2021 17:47

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 17:46

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 17:45

₪536

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 17:42

₪600

Yochi Spitzer

בתאריך 07.05.2021 17:41

₪335

רייך יצחק

בתאריך 07.05.2021 17:40

₪900

Steven and Naomi Weintraub

בתאריך 07.05.2021 17:40

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 17:31

₪447

Shlomo ben Shimon

בתאריך 07.05.2021 17:26

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 17:24

₪50

S Chaim Bineth

בתאריך 07.05.2021 17:23

₪402

Shamshin Schubert

בתאריך 07.05.2021 17:23

₪335

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 17:21

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 17:13

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 17:10

₪60

marcel segal hochman

בתאריך 07.05.2021 17:08

₪101

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 17:07

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 17:06

₪402

Dov

בתאריך 07.05.2021 17:02

₪121

Chaim Avrohom

בתאריך 07.05.2021 16:56

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 16:52

₪134

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 16:50

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 16:50

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 16:48

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 16:44

₪27

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 16:44

₪3,350

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 16:38

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 16:28

₪1,005

A Benoliel

בתאריך 07.05.2021 16:25

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 16:24

₪503

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 16:20

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 16:15

₪201

YONASON STEIN

בתאריך 07.05.2021 16:14

₪402

Mordehai SULTAN

בתאריך 07.05.2021 16:14

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 16:12

₪500

Moshe Brandstein

בתאריך 07.05.2021 16:06

₪34

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 16:06

₪458

Deborah Nabet

בתאריך 07.05.2021 16:02

₪899

יעקב חיים יעקובוביץ

בתאריך 07.05.2021 15:51

₪36

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 15:50

₪838

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 15:44

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 15:43

₪54

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 15:41

₪168

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 15:40

₪442

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 15:33

₪430

S. Marburger

בתאריך 07.05.2021 15:31

₪402

יעקב לקס

בתאריך 07.05.2021 15:31

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 15:28

₪680

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 15:23

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 15:21

₪1,500

Michael S

בתאריך 07.05.2021 15:17

₪603

***** *****

בתאריך 07.05.2021 15:13

₪433

***** *****

בתאריך 07.05.2021 15:08

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 15:05

₪215

יחזקאל ונעמי ספירו

בתאריך 07.05.2021 14:57

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 14:54

₪230

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 14:49

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 14:49

₪416

אליהו אהרון

בתאריך 07.05.2021 14:46

₪430

Leah Lidia

בתאריך 07.05.2021 14:39

₪402

***** *****

בתאריך 07.05.2021 14:14

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 14:14

₪524

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 14:10

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 14:06

₪87

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 14:04

₪430

עאתשאנלהרימתש

בתאריך 07.05.2021 13:55

₪430

שמעון ליונס

בתאריך 07.05.2021 13:48

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 13:45

₪20

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 13:21

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 13:18

₪402

Didier SAÏD

בתאריך 07.05.2021 13:17

₪75

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 13:17

₪34

Beatrice Siher

בתאריך 07.05.2021 13:17

₪402

Noam Rosen

בתאריך 07.05.2021 13:13

₪402

de Tarragon

בתאריך 07.05.2021 13:13

₪1,406

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 13:12

₪36

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 13:11

₪4,160

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 13:07

₪100

Fam Halle

בתאריך 07.05.2021 12:57

₪89

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 12:52

₪216

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 12:33

₪20

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 12:32

₪2,600

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 12:31

₪536

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 12:29

₪1,000

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 12:28

₪240

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 12:21

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 12:20

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 12:19

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 12:18

₪3

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 11:55

₪500

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 11:50

₪120

דניאל ושרה שפיצר

בתאריך 07.05.2021 11:41

₪430

ממ ממ

בתאריך 07.05.2021 11:38

₪230

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 11:24

₪524

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 11:15

₪433

חנוך סורוצקין

בתאריך 07.05.2021 11:13

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 11:02

₪540

מאיר

בתאריך 07.05.2021 11:00

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 11:00

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 10:56

₪100

רותי

בתאריך 07.05.2021 10:44

₪500

null null

בתאריך 07.05.2021 10:41

₪402

נעמי

בתאריך 07.05.2021 10:21

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 09:56

₪100

רבקה אוירבך

בתאריך 07.05.2021 09:56

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 09:54

₪50

Méryl Temam

בתאריך 07.05.2021 09:54

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 09:53

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 09:49

₪71

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 09:44

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 09:44

₪458

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 09:39

₪2,667

ירמי

בתאריך 07.05.2021 09:33

₪130

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 09:32

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 09:30

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 09:18

₪500

רחל פרינץ

בתאריך 07.05.2021 09:01

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 08:59

₪45

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 08:58

₪151

אשר פיינסוד

בתאריך 07.05.2021 08:48

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 08:42

₪1,206

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 08:41

₪430

יהודה נחום

בתאריך 07.05.2021 08:33

₪1,000

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 08:30

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 08:25

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 08:25

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 08:21

₪603

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 08:13

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 08:11

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 08:09

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 08:06

₪181

MPG

בתאריך 07.05.2021 08:03

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 07:57

₪17

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 07:57

₪181

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 07:37

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 07:35

₪430

איתן פפאו

בתאריך 07.05.2021 07:31

₪200

Shimon Zeide

בתאריך 07.05.2021 07:22

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 07:06

₪402

Sarah Stern

בתאריך 07.05.2021 07:00

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 06:48

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 06:46

₪10

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 06:44

₪67

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 06:42

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 06:38

₪181

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 06:36

₪3,350

Robert Tachna

בתאריך 07.05.2021 06:35

₪37

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 06:35

₪838

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 06:34

₪3

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 06:34

₪18

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 06:31

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 06:27

₪17

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 06:11

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 06:08

₪603

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 06:04

₪871

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 05:55

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 05:54

₪2,680

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 05:54

₪3

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 05:53

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 05:53

₪34

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 05:27

₪804

zvi zilberberg

בתאריך 07.05.2021 05:21

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 05:18

₪603

ioffe family

בתאריך 07.05.2021 05:11

₪804

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 05:06

₪402

Dinah Rochel

בתאריך 07.05.2021 05:04

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 05:03

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 05:00

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 04:58

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 04:58

₪181

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 04:58

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 04:58

₪84

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 04:52

₪523

Shloime Oestreicher

בתאריך 07.05.2021 04:52

₪838

Shawn and Shira Baratz

בתאריך 07.05.2021 04:52

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 04:47

₪50

י.פ.

בתאריך 07.05.2021 04:47

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 04:45

₪402

null null

בתאריך 07.05.2021 04:44

₪402

Joseph Karman

בתאריך 07.05.2021 04:41

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 04:38

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 04:38

₪402

Irina Mostovoy

בתאריך 07.05.2021 04:37

₪335

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 04:33

₪3,350

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 04:30

₪503

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 04:29

₪10

Zisy Brody

בתאריך 07.05.2021 04:26

₪60

Chava Slotoroff

בתאריך 07.05.2021 04:26

₪181

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 04:22

₪67

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 04:20

₪241

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 04:17

₪80

Meitar Lipiner

בתאריך 07.05.2021 04:15

₪168

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 04:09

₪338

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 04:07

₪67

Devorah Epstein

בתאריך 07.05.2021 04:04

₪144

אסנת לרנר

בתאריך 07.05.2021 04:04

₪184

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 04:02

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 03:49

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 03:43

₪230

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 03:38

₪60

Dominique

בתאריך 07.05.2021 03:31

₪42

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 03:30

₪1,675

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 03:22

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 03:21

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 03:20

₪670

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 03:19

₪2,345

Aron Klein

בתאריך 07.05.2021 03:16

₪121

null null

בתאריך 07.05.2021 03:12

₪402

Isaac Igal Amselem

בתאריך 07.05.2021 03:08

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 03:07

₪402

Miriam and Phil Wrotslavsky

בתאריך 07.05.2021 03:03

₪603

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 03:02

₪338

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 03:00

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 02:59

₪10

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 02:59

₪402

מיכל ירדן

בתאריך 07.05.2021 02:59

₪168

Mendel Gottlieb

בתאריך 07.05.2021 02:58

₪1,675

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 02:51

₪430

Estee Kopel

בתאריך 07.05.2021 02:43

₪335

L’iluy nishmas yosef Yehoshua Ben Yisroel

בתאריך 07.05.2021 02:43

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 02:43

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 02:42

₪17

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 02:39

₪603

Shlomo Zalman P.

בתאריך 07.05.2021 02:37

₪505

אריאל רונן

בתאריך 07.05.2021 02:37

₪480

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 02:36

₪402

Sheri Rossman

בתאריך 07.05.2021 02:27

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 02:23

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 02:19

₪168

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 02:19

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 02:15

₪45

Shabnam Shahravan

בתאריך 07.05.2021 02:11

₪178

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 02:09

₪34

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 02:07

₪3,350

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 02:02

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 02:00

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 01:58

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 01:50

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 01:44

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 01:44

₪3,350

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 01:35

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 01:35

₪533

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 01:33

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 01:29

₪100

David joseph

בתאריך 07.05.2021 01:27

₪2,993

L'Illuy nishmas AMROM ben ELIEZER

בתאריך 07.05.2021 01:26

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 01:24

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 01:22

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 01:20

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 01:18

₪89

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 01:18

₪50

Michel Silvera

בתאריך 07.05.2021 01:16

₪489

Abraham Sofer

בתאריך 07.05.2021 01:15

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 01:15

₪1

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 01:14

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 01:13

₪168

Benarosh

בתאריך 07.05.2021 01:13

₪433

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 01:12

₪108

HARRY GREENSPAN

בתאריך 07.05.2021 01:12

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 01:08

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 01:08

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 01:04

₪67

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 01:02

₪216

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 00:54

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 00:53

₪1,082

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 00:53

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 00:52

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 00:50

₪216

CHAI LEVI

בתאריך 07.05.2021 00:48

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 00:48

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 00:47

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 00:47

₪3,000

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 00:47

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 00:45

₪50

Rebecca & Joel Weinberger

בתאריך 07.05.2021 00:44

₪362

vel reinfeld

בתאריך 07.05.2021 00:44

₪5,400

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 00:44

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 00:44

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 00:41

₪458

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 00:40

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 00:40

₪150

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 00:39

₪40

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 00:37

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 00:36

₪1,206

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 00:33

₪72

Suri Levy

בתאריך 07.05.2021 00:32

₪402

SB

בתאריך 07.05.2021 00:31

₪804

משפחת בוארון

בתאריך 07.05.2021 00:31

₪80

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 00:31

₪500

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 00:30

₪201

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 00:29

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 00:28

₪1,800

Ben Noah

בתאריך 07.05.2021 00:28

₪402

ברכה בת שרה

בתאריך 07.05.2021 00:27

₪430

שלמה ווייסבערגער

בתאריך 07.05.2021 00:25

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 00:24

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 00:24

₪34

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 00:17

₪402

אליהו פ.

בתאריך 07.05.2021 00:16

₪43

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 00:14

₪60

דניאל ראם

בתאריך 07.05.2021 00:14

₪100

Raphael Mendlowitz

בתאריך 07.05.2021 00:12

₪168

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 00:11

₪430

Mordechai Mitrani

בתאריך 07.05.2021 00:11

₪402

אברהם פאר

בתאריך 07.05.2021 00:11

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 00:11

₪1,082

Nechama and Avraham Chaim

בתאריך 07.05.2021 00:10

₪402

דבורה זינגרביץ

בתאריך 07.05.2021 00:09

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 00:06

₪430

יצחק יונה זאבעל

בתאריך 07.05.2021 00:04

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 00:02

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 00:02

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 07.05.2021 00:00

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 23:59

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 23:58

₪13

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 23:58

₪430

anonymous

בתאריך 06.05.2021 23:57

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 23:55

₪422

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 23:53

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 23:53

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 23:52

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 23:51

₪402

Lasse-Gurra Aktersnurra

בתאריך 06.05.2021 23:47

₪402

mordechai kalatsky

בתאריך 06.05.2021 23:46

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 23:46

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 23:45

₪430

Rachel gee

בתאריך 06.05.2021 23:44

₪65

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 23:44

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 23:39

₪216

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 23:33

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 23:32

₪110

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 23:30

₪402

לעילוי נשמת סוף בן רונן

בתאריך 06.05.2021 23:30

₪3,000

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 23:29

₪603

Mordechai kalatsky

בתאריך 06.05.2021 23:29

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 23:28

₪121

Tamara

בתאריך 06.05.2021 23:28

₪214

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 23:27

₪433

mickael Haddad

בתאריך 06.05.2021 23:26

₪416

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 23:26

₪302

לרפואת ישעיה לייב בן הלן

בתאריך 06.05.2021 23:25

₪7,000

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 23:24

₪87

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 23:19

₪121

S F

בתאריך 06.05.2021 23:18

₪60

Shalom herskowitz

בתאריך 06.05.2021 23:14

₪241

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 23:11

₪3,350

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 23:03

₪67

***** *****

בתאריך 06.05.2021 23:02

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 23:00

₪335

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 22:59

₪318

Daniel PINES

בתאריך 06.05.2021 22:58

₪3,350

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 22:58

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 22:58

₪150

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 22:55

₪250

Wayne Kutner

בתאריך 06.05.2021 22:51

₪121

***** *****

בתאריך 06.05.2021 22:51

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 22:50

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 22:50

₪216

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 22:49

₪208

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 22:49

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 22:47

₪603

חיים צבי גרויס

בתאריך 06.05.2021 22:47

₪402

Kayla Goldring

בתאריך 06.05.2021 22:46

₪402

Mdw

בתאריך 06.05.2021 22:46

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 22:43

₪60

Rosa Salzman

בתאריך 06.05.2021 22:42

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 22:41

₪603

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 22:39

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 22:38

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 22:34

₪360

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 22:31

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 22:31

₪335

אוחיון

בתאריך 06.05.2021 22:29

₪180

Benny Lubin Lubin

בתאריך 06.05.2021 22:28

₪1,000

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 22:27

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 22:26

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 22:25

₪218

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 22:23

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 22:22

₪168

שלמה בן רחל סוזן

בתאריך 06.05.2021 22:21

₪749

אור

בתאריך 06.05.2021 22:20

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 22:20

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 22:17

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 22:17

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 22:16

₪30

Yehuda Fischer

בתאריך 06.05.2021 22:12

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 22:11

₪1,200

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 22:10

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 22:10

₪36

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 22:09

₪503

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 22:07

₪1,206

יעקב הארווד

בתאריך 06.05.2021 22:02

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 22:01

₪670

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 21:59

₪838

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 21:57

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 21:54

₪1,000

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 21:52

₪402

steinmetz

בתאריך 06.05.2021 21:52

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 21:51

₪168

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 21:49

₪402

Eli Schuck

בתאריך 06.05.2021 21:47

₪60

yudo ilyasov

בתאריך 06.05.2021 21:45

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 21:44

₪402

Wall and Broad management

בתאריך 06.05.2021 21:44

₪402

ריזה מריון

בתאריך 06.05.2021 21:41

₪500

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 21:41

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 21:36

₪402

ISAAC S

בתאריך 06.05.2021 21:33

₪121

Chantal zerbib

בתאריך 06.05.2021 21:32

₪416

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 21:30

₪168

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 21:30

₪150

Joshua Heber

בתאריך 06.05.2021 21:29

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 21:23

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 21:20

₪168

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 21:20

₪150

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 21:19

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 21:18

₪335

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 21:18

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 21:17

₪430

aron klein

בתאריך 06.05.2021 21:17

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 21:16

₪205

Shloime eisen

בתאריך 06.05.2021 21:16

₪603

***** *****

בתאריך 06.05.2021 21:15

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 21:15

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 21:14

₪3

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 21:11

₪34

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 21:06

₪60

Weinman Family (Canada)

בתאריך 06.05.2021 21:05

₪168

Avraham Perton

בתאריך 06.05.2021 21:03

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 21:02

₪402

Zivia Fuld Schwartz

בתאריך 06.05.2021 21:00

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 21:00

₪400

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 20:58

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 20:55

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 20:55

₪121

Avi Peltz

בתאריך 06.05.2021 20:52

₪60

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 20:52

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 20:49

₪500

Malika Ganiou

בתאריך 06.05.2021 20:49

₪10

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 20:48

₪10,050

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 20:47

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 20:46

₪80

NN

בתאריך 06.05.2021 20:46

₪235

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 20:46

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 20:45

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 20:40

₪201

Nussen Rubin

בתאריך 06.05.2021 20:39

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 20:38

₪60

Handa and Andrew

בתאריך 06.05.2021 20:38

₪603

D. N.

בתאריך 06.05.2021 20:36

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 20:35

₪121

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 20:33

₪100

Z Wachsler

בתאריך 06.05.2021 20:32

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 20:30

₪402

Yakov Y Holczler

בתאריך 06.05.2021 20:30

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 20:29

₪416

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 20:29

₪3,266

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 20:28

₪402

ELIEZER GRUNFELD

בתאריך 06.05.2021 20:28

₪3,350

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 20:27

₪402

***** *****

בתאריך 06.05.2021 20:24

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 20:21

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 20:17

₪402

רבקה טורצין

בתאריך 06.05.2021 20:15

₪430

Esther Boussiba

בתאריך 06.05.2021 20:14

₪458

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 20:13

₪402

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 20:09

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 06.05.2021 20:08

₪34

Aryeh Burnham

בתאריך 06.05.2021 20:08

₪84

<