1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. היכלי הישיבות

פוסק הדור בישיבת לנדא: תשעה באב הוא יום תשובה ולא רק יום אבלות

פוסק הדור הגאון רבי משה שטרנבוך הגיע השבוע למסור שיעור כללי לבני ישיבת היכל יצחק – לנדא בירושלים ומסר דברים לקראת תשעה באב. "יום תשובה ולא רק יום אבלות"

משה ויסברגח' אב תשפ"ב 05/08/2022 17:01

לאחר 'שיעור כללי' סוער בהיכל הישיבה הגר"מ שטרנבוך בשיעור כללי בישיבת היכל יצחק הגר"מ שטרנבוך בשיעור כללי בישיבת היכל יצחק צילום: באדיבות המצלם

תלמידי ישיבת היכל יצחק בראשות הגאון רבי ישראל לנדא זכו במהלך הימים האחרונים לשמוע 'שיעור כללי' מפי פוסק הדור הגאון רבי משה שטרנבוך בסוגיא שנלמדה בישיבת היכל יצחק בזמן קיץ האחרון.

שעה ארוכה לפני תחילת השיעור התקבצו ובאו גם בוגרי הישיבה להיכל הישיבה, וציפו לרגל בו יזכו לשמוע את השיעור המיוחד. לדברי אחד התלמידים "היה אפשר לחתוך בסכין את הציפיה והמתח כשעה לפני השיעור כאשר כל הבחורים מנסים להתקרב ולספוג מתורתו של פוסק הדור, ולקבל ממה שקיבל מרבותיו הגדולים מהדורות הקודמים, כמו ממרן הגאון רבי אלחנן וסרמן ומרן הגרי"ז מבריסק ועוד".

לאחר השיעור נשא פוסק הדור דברי חיזוק והתעוררות בענייני תשעה באב, ובמרכז דבריו הסביר לבני הישיבה כי יום תשעה באב אינו רק יום 'אבילות' אלא גם יום 'תשובה'.

במהלך הדברים הפתיע את בני הישיבה כשאמר שכמו שמי שאוכל בשר ושותה יין בתשעה באב מבטל את חובת היום דתשעה באב, כך גם מי שלא שב בתשובה ביטל את חובת היום, שכן חובת היום בתשעה באב הוא להתעסק בתשובה על העוונות שבידינו כדי לסלק את הסיבה לחורבן ולהחיש בכך את ביאת משיח צדקנו כמבואר ברמב"ם.

עוד הרחיב בדבריו אודות קיום חובת האבילות בלב ולא רק במעשה: "הנה חובת הימים הללו אינו רק לקיים את "דיני האבלות", אלא צריך להתאבל בלב, וכדאיתא בגמ' בתענית "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה". ופירש שם המאירי וז"ל: "כל שנוהג ביום זה דרך מצוה מלומדה ואינו מעורר את לבו להתאבל על ירושלם אינו רואה בשמחתה", עכ"ל, והרי מבואר בדברי המאירי, שגם אם האדם מקיים כל דיני אבלות כהלכתן, אך אם ליבו בל עמו, ועושה הכל מלומדה בלא הרגשת האבלות בלב, הרי ח"ו עליו אמרו חז"ל "אינו רואה בשמחתה".

"ולכן עלינו להתעורר ביום זה להתאבל ולהצטער על צער השכינה הקדושה, שלא רק שאין השכינה הקדושה נמצאת היום במקומה בגילוי ובכבוד כפי שהיה בזמן המקדש, אלא גם מבזים ומחרפים את אלוקינו ית"ש, והרשעים ואומות העולם לועגים על הקב"ה ותורתו באומרם "איה אלוקיך ישראל", וכשנתבונן בזה הלא נפשנו עלינו תאבל, שהשכינה הקדושה בביזיון.

לאחר השיעור נכנס ראש הישיבה הגר"י לנדא לשיחה אישית בטנדר המפורסם של פוסק הדור ששימש בעבר את מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצ"ל, ודנו בכמה עניינים העומדים על הפרק

במהלך השיחה המיוחדת בטנדר של מרן שר התורה זצ"ל, העביר פוסק הדור לראש הישיבה דברי הדרכה מיוחדים לבני הישיבה לקראת ימי בין הזמנים, וביקשו שימסור את הדברים לבני ישיבתו.

הגר"מ שטרנבוך בשיעור כללי בישיבת היכל יצחק הגר"מ שטרנבוך בשיעור כללי בישיבת היכל יצחק צילום: באדיבות המצלם

הגר"מ שטרנבוך בשיעור כללי בישיבת היכל יצחק הגר"מ שטרנבוך בשיעור כללי בישיבת היכל יצחק צילום: באדיבות המצלם

הגר"מ שטרנבוך בשיעור כללי בישיבת היכל יצחק הגר"מ שטרנבוך בשיעור כללי בישיבת היכל יצחק צילום: באדיבות המצלם

הגר"מ שטרנבוך בשיעור כללי בישיבת היכל יצחק הגר"מ שטרנבוך בשיעור כללי בישיבת היכל יצחק צילום: באדיבות המצלם

הגר"מ שטרנבוך בשיעור כללי בישיבת היכל יצחק הגר"מ שטרנבוך בשיעור כללי בישיבת היכל יצחק צילום: באדיבות המצלם

הגר"מ שטרנבוך בשיעור כללי בישיבת היכל יצחק הגר"מ שטרנבוך בשיעור כללי בישיבת היכל יצחק צילום: באדיבות המצלם

הגר"מ שטרנבוך בשיעור כללי בישיבת היכל יצחק הגר"מ שטרנבוך בשיעור כללי בישיבת היכל יצחק צילום: באדיבות המצלם

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. הגאון רבינו שטרנבוך מוציא את הצאלמערים מדעתם. הראבד-גאבד מלמד בכל מקום שהיהדות זה תורה ותפילה ותשובה, ולא שנוררס הפגנות וודליזם, והם לא יכולים לסבול את זה  (ל”ת)

    צאלמער שחזר בתשובה

  2. j  


  3. התשובה היא, שאנחנו לבד.  (ל”ת)


;