1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

שבת יארצייט בלעלוב • כל אירועי וזמני שבת שובה

'בחדרי חרדים', בשיתוף 'קו הסקופים', מגיש לקראת שבת קודש את כל אירועי השבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, ראשי הישיבות ואישי הציבור • וגם: זמני כניסת ויציאת השבת לפרשת וילך - שבת שובה תשפ"ג בארץ ובעולם לפי שעון קיץ

משה ויסברגה' תשרי תשפ"ג 30/09/2022 10:11

פרשת וילך האדמו"ר רבי שמעון מלעלוב זצ"ל האדמו"ר רבי שמעון מלעלוב זצ"ל צילום: שוקי לרר

בחצרות האדמו"רים והחסידים:

גור: שמחת הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה לאדמו"ר מגור, בת לנכדו הרב מנדי אלתר בן הרה"צ רבי אברהם מרדכי אלתר וחתן הרב ישראל רובינשטיין, תתקיים בבית המדרש הגדול גור ברחוב ירמיהו בירושלים. 

אומן: חסידים ישבתו בראשות מנהיגי חסידות ברסלב באומן שבאוקראינה בסמוך לציונו של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע שנותרו במקום מראש השנה.

ויז'ניץ: הרה"צ רבי חיים מאיר הגר אב"ד ויז'ניץ ובן האדמו"ר מויז'ניץ ידרוש את דרשת שבת שובה ביום השבת בשעה 17:00 אחה"צ בעניני הלכה ואגדה לקראת חג הסוכות, הדרשה תימסר בהיכל הטישים בקרית ויז'ניץ בב"ב.

צאנז: האדמו"ר מצאנז ידרוש את דרשת שבת שובה בסוגיא דפרוזבול ובעניין הפקר ביה"ד והמסתעף, בשעה 17:00 אחה"צ ביום השבת בהיכל המתיבתא בקרית צאנז בנתניה.

באיאן: הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לאדמו"ר מבאיאן, בת לבנו הרב אברהם ברייאר, חתן הרה"צ רבי אליעזר ארנסטר אב"ד מאור חיים צפת, תתקיים באוהל הטישים בחצר סמינר בית מלכה ברחוב ברנדס בירושלים.

ויזניץ: שמחת השלום זכר לרגל הולדת הנין לכ"ק האדמו"ר מויז'ניץ, בן לנכדו הרב חיים מאיר כץ, בן הרה"ג רבי משה מרדכי כץ, בן האדמו"ר מוויען, תתקיים בבית המדרש הגדול וויען בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין.

תולדות אברהם יצחק - קרעטשניף: השלום זכר לרגל הולדת הנכד לאדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בן לבנו הרה"צ רבי בעריש קאהן חתן האדמו"ר מקרעטשניף תתקיים בבית המדרש תולדות אברהם יצחק בשכונת מאה שערים בירושלים. 

ב"ב: רבני העיר ב"ב ימסרו את דרשת שבת שובה בבית הכנסת הגדול ע"ש גיבורי ישראל (יוצאי ישיבת חברון) רח' רבי עקיבא 53 בבני ברק. בליל שבת ישא הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא אב"ד העיר בשעה 22:15. וביום השבת ישא הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט אב"ד העיר בשעה 16:45. רב העיר הגאון רבי מסעוד בן שמעון ימסור בשבת בבוקר בבית הכנסת ברחוב רש"י 13 ובשבת אחר הצהריים בבית הכנסת ברמת אלחנן. 

פשווערסק: בחצר חסידות פשעווארסק שבאנטוורפן יציינו את השבת קודם ההילולא ה-43 שנים החל ביום-הכיפורים ויעלו את זכרו הקדוש של הרה"ק רבי איצק'ל מפשעווארסק זיע"א, בליל שבת יערוך נכדו האדמו"ר מפשווערסק טיש בבית המדרש הגדול בבלגיה וכן יעבור בתפילת מוסף לפני התיבה. במוצאי יו"כ יערוך האדמו"ר טיש בשילוב סעודת ההילולא.
 
לעלוב: בחצר חסידות לעלוב יציינו השבת את השבת שקודם היארצייט ה-13 של האדמו"ר רבי שמעון נתן נטע בידרמן מלעלוב זצ"ל שהסתלק לבית עולמו בעיצומו של ליל יום הכיפורים, בכל ריכוזי חסידות לעלוב יעלו את זכרו בעריכת טישים במהלך השבת. ביום שני - י"ג מידות יעלו מאות חסידי לעלוב לפקוד את ציונו במרומי הר הזיתים בירושלים.

שבט הלוי: האדמו"ר משבט הלוי ישא את דרשת שבת שובה בשעה 16:45 אחה"צ בבית המדרש שבט הלוי שע"י היכל ישיבת חכמי לובלין 17 בזכרון מאיר בבני ברק.

מכנובקא בעלזא: בחצר חסידות מכנובקא בעלזא יציינו את השבת קודם ההילולא ה-34 של האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל ממכנובקא זצ"ל, החל ביום הכיפורים הבעל"ט, אחיינו האדמו"ר ממכנובקא בעלזא יערוך בליל שבת טיש לכבוד השבת יארצייט, וכן יעבור לפני התיבה בתפילה מוסף בבית מדרשו ברח' רש"י בב"ב.

מתיבתא: הפוסק הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן ימסור את דרשת שבת שובה בבית מדרשו 'מתיבתא' ברחוב הרב קוק בבני ברק בשעה 17:00 אחר הצהריים.

ויז'ניץ ירושלים: האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים ישבות בקרב חסידיו בארה"ק, ישבות בירושלים התפילות והטישים יתקיימו בבית מדרשו ברחוב אדוניהו הכהן בירושלים.

אלעד: הגאון רבי ישראל זושא הורביץ רב קהל החסידים בעיר אלעד ישא את שיחת שבת שובה בבית המדרש חסידים ברחוב רבי מאיר 13 בשעה 16:30 אחה"צ בעיר אלעד. כמו"כ ייערך שמחת השלום זכר לרגל הולדת נכדו, בן לבנו הרב פנחס הורביץ.

נדבורנא באניא: האדמו"ר מנאדבורנא באניא ימסור את דרשת שבת שובה בבית מדרשו ברחוב דוד בירושלים.

ביתר: הגאון רבי אברהם שרגא שטיגליץ רב קהילת צאנז בביתר וחבר הבד"ץ בעיר ימסור את דרשת שבת תשובה בבית המדרש הגדול דחסידי צאנז ברחוב פנים מאירים בעיר ביתר.

באבוב - 45: הרה"צ רבי שלום אונגר בן האדמו"ר מבאבוב - 45 ישבות בשבת בקרב חסידי באבוב - 45 בלונדון, שם ימסור את דרשת שבת שובה בביהמ"ד באבוב 45 בשכונת סטמפורד היל.

ביאלא: שמחת השלום זכר לרגל הולדת הנין האדמו"ר מביאלא פשיסחא אשדוד, בן לחתנו הרב מאיר רובין, בן האדמו"ר מסאסוב לונדון. תתקיים בביהמ"ד באבוב ברחוב זית רענן בירושלים.

אשלג: ביום הכיפורים ימלאו 68 שנים להסתלקותו של האדמו"ר המקובל רבי יהודה לייב הלוי אשלג זצ"ל. מחבר פירוש 'הסולם' על הזוהר, ביום שני תתקיים העליה ההמונית לקברו שבחלקת אשלג במרומי הר המנוחות בירושלים, ביום שני בשעה 14:45 יעלה נכדו האדמו"ר מאשלג עם קהל חסידיו לפקוד את ציון זקנו. יצויין כי במשך השנה פוקדים אלפים את הציון הק' שנמצא באוהל בחלקת אשלג. במוצאי יום הכיפורים יערוך האדמו"ר את שולחנו בשעה 9:30 בערב בהיכל בית מדרשו ברחוב שדל 4 בבני ברק. 

בני ברק: המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן ישא את דרשת שבת שובה בבית הכנסת איצקוביץ ברחוב הרב שך בבני ברק בשעה 16:40 אחה"צ. 

בחצרות גדולי ישראל, הרבנים וראשי הישיבות: 

השלום זכר לרגל הולדת הנין לראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, בן לנכדו הגאון רבי משה פאס מרבני ישיבת 'באר מרדכי'.

בני ברק: הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי ימסור את דרשת שבת שובה בבית המדרש חניכי הישיבות ברחוב צירלזון בשכונת שיכון ה' בבני ברק לאחר תפילת מוסף. 

צפת: הגאון רבי ניסים בן שמעון ראב"ד תל אביב ישבות בצפת שם ימסור את דרשת שבת שובה בבית יד עזרא ושולמית. 

בני ברק: הגאב"ד הגאון רבי מרדכי גרוס ימסור את דרשת שבת שובה בליל שבת לאחר קבלת שבת בבית המדרש יוצאי ישיבת פוניבז' אהל תמר ברחוב יונה הנביא 2 בבני ברק.

ירושלים: הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד לאו ימסור את דרשת שבת שובה בבית הכנסת המרכזי 'ישורון' ברחוב המלך ג'ורג' 44 בירושלים בשעה 18:15. 

באר מרדכי: נמשכות התפילות לרפואתו השלמה של הגאון רבי ברוך שמואל הכהן בן לאה דויטש ראש ישיבת 'באר מרדכי' שזקוק לרחמי שמים מרובים ומאושפז בבית החולים 'מעייני הישועה' בבני ברק. גם בשבת יעתירו בתפילה לרפואתו השלמה.

תוספת שבת: בהוראת גדולי ישראל יש לקבל את השבת מוקדם לרפואתה של הרבנית פייגא ציפורה בת הדסה לאו אשת חבר ליבלחט"א הרב הראשי הגאון רבי דוד לאו שזקוקה לרחמי שמים מרובים.

אישי הציבור, המשבקי"ם, העיתונאים והעסקנים:

ברכת מזל טוב חמה ולבבית לאיש התקשורת של הציונות הדתית דביר עמר, לרגל שמחת הולדת בנו בשעה טובה ומוצלחת.

ברכת מזל טוב לאמן המוכשר מוטי הלר לרגל שמחת הולדת הנכד הראשון, בן לבנו בכורו מנדי.

ברכת מזל טוב למוטי קליין מקליינ'ס שטריימלך, לרגל שמחת בר מצווה לבנו בכורו שנחגגה השבוע בביתר.

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת וילך - שובה תשפ"ג בארץ ובעולם:

ירושלים - כניסת שבת: 17:50 | צאת שבת: 19:00 | ר"ת: 19:36

בני ברק - כניסת שבת: 18:05 | צאת שבת: 19:02 | ר"ת: 19:38

מודיעין עילית - כניסת שבת: 17:59 | צאת שבת: 19:01 | ר"ת: 19:37

פתח תקוה ואלעד - כניסת שבת: 17:50 | צאת שבת: 19:00 | ר"ת: 19:36

חיפה - ככניסת שבת: 17:56 | צאת שבת: 19:01 | ר"ת: 19:37

אשדוד - כניסת שבת: 17:58 | צאת שבת: 19:03 | ר"ת: 19:38

צפת - כניסת שבת: 17:59 | צאת שבת: 19:00 | ר"ת: 19:35

תל אביב - כניסת שבת: 18:05 | צאת שבת: 19:02 | ר"ת: 19:38

באר שבע - כניסת שבת: 18:00 | צאת שבת: 19:02 | ר"ת: 19:37

ניו יורק - כניסת שבת: 18:33 | צאת שבת: 19:30

לונדון - כניסת שבת: 18:38| צאת שבת: 19:43

אנטוורפן - כניסת שבת: 19:21| צאת שבת: 20:25

ציריך - כניסת שבת: 19:04 | צאת שבת: 20:05

פאריז - כניסת שבת: 19:29 | צאת שבת: 20:31

מוסקבה - כניסת שבת: 18:08 | צאת שבת: 19:18

הציבור נקרא להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה לזכות ולרפואת חולי עמו ישראל.

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
;