1. עמוד הבית
  2. עסקים ונדל"ן
  3. כלכלה

לא תאמינו: זה הרווח השנתי של חברת החשמל

חברת החשמל סיימה את שנת 2022 ברווח של כ-1.77 מיליארדי ₪ (לאחר נטרול אירועים נוספים חריגים הרווח הינו כ-1.1 מיליארדי ₪) , לעומת רווח של כ-1.3 מיליארדי ₪ בשנת 2021

קובי ברקתכ"ד אדר תשפ"ג 17/03/2023 14:07

בגלל העלאת התעריפים? עובדי חברת החשמל ממגנים את העמודים עובדי חברת החשמל ממגנים את העמודים צילום: חברת החשמל

חברת החשמל מפרסמת את הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2022: דירקטוריון חברת החשמל אישר אתמול (חמישי) את הדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2022, בהן המשיכו לבוא לידי ביטוי החלטות הממשלה בנושא הרפורמה במשק החשמל ובחברת חשמל, לרבות המשך פרישות עובדים ותהליך מכירת אתרי החברה. 

 להלן נתונים נבחרים: 

· הכנסות החברה לשנת 2022 הסתכמו לסך של כ-23.1 מיליארדי ₪ לעומת הכנסות בסך של כ-22.1 מיליארדי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ- 4.5% בסך של כ-1 מיליארד ₪. 

הגידול נובע בעיקרו מעלייה בתעריף החשמל הממוצע לאורך התקופה בגובה של כ-8%, עקב עליית מחיר הפחם העולמי בעקבות המלחמה באוקראינה המקוזז בחלקו בשל הירידה בכמות הקוט"שים שנמכרו ללקוחות החברה.

 עלייה זו בתעריף משקפת כיסוי חלקי בלבד לתוספת העלויות בחברה מהאמור מעלה, ויתרת כיסוי העלות נפרשה על ידי רשות החשמל לשנים הבאות.

· עלות רכישת חשמל בשנת 2022 הייתה בסך 5.9 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 6.9 מיליארד ₪ בשנת 2021, ירידה של כ-13.7% (כ-0.9 מיליארדי ₪ ). ירידה זו נובעת בעיקרה בשל מתכונת הפעילות החדשה במשק החשמל, בה החברה כבר לא רוכשת חשמל ישירות ממספקים פרטיים , אלא באמצעות חברת נגה , החברה לניהול המערכת.

· עלות צריכת הדלקים בשנת 2022 הייתה בסך כ-9.6 מיליארדי ₪, לעומת כ-5.9 מיליארדי ₪ בשנת 2021, גידול של כ-63% (כ-3.7 מיליארדי ש"ח). הגידול בעלות צריכת הדלקים הינה בעיקרה המכריע בגין עלייה במחיר הפחם העולמי מהסיבות המנויות מעלה. מנגד, בחודש יולי 2022 נכנס לתוקף ההסכם לאספקת גז מ"שדה תמר", אשר הוביל לירידת מחיר הגז הטבעי , אותו משלמת החברה הן בתקופת הדיווח והן כהחזר רטרואקטיבי בגין תקופות קודמות . 

כלל החיסכון בעלויות רכישת הגז הנובע מהירידה במחיר בגז האמור, מועבר במלואו לצרכני החשמל.

 · כחלק מהמשך השינוי המבני פרשו בשנים 2018-2022 1,457 עובדים בפרישה מוקדמת.

  · הוצאות המימון בשנת 2022 היו בסך של כ- 1.4 מיליארדי ₪, לעומת הוצאות של כ-1.9 מיליארדי ₪ בשנת 2021, קיטון של כ-500 מיליוני ₪.

עיקר הקיטון בהוצאות המימון הינו בגין פערים בין השנים במדידה החשבונאית של השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים.

· החברה ממשיכה בתכנית הפיתוח שלה לשיפור משק החשמל והגדילה את השקעותיה במקטעי הרשת לסוגיהם כאשר ,במהלך שנת 2022 השקיעה סך של כ- 3.1 מיליארדי ש"ח במקטעים אלו.

· החוב הפיננסי נטו , הסתכם ליום 31 בדצמבר 2022 בסך של כ- 34.7 מיליארדי ₪, לעומת חוב פיננסי בסך 32.4 מיליארדי ש"ח ליום 31 בדצמבר 2021. עליה של כ- 2.3 מיליארדי ש"ח. 

העלייה בחוב הינה בעקבות צרכי גיוס גבוהים . בשנת 2022, גייסה החברה סך של כ-8 מיליארדי ש"ח , הנובעים מהמשך תכניות הפיתוח שלה ולמצער עדכון חלקי בלבד של תעריפי החשמל כאמור לעיל.

 

 

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
;