1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

הפסק של פוסק הדור: לא לחלק סוכריות לילדים בכיפור

פסק הלכה דרמטי של פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך התפרסם בדרשת שובה השנה, לפיו אין לתת סוכריות לילדים ביום כיפור. בקהילות רבות הוציאו את הסוכריות מה'פעקלאך' של יום כיפורים. פולמוס הלכתי. צפו בתיעוד

משה ויסברגט' תשרי תשפ"ד 24/09/2023 10:49

פולמוס הלכתי הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

אלפים מתושבי ירושלים בראשות חברי הבד"צ ואדמו"רים, התכנסו במהלך ליל שישי האחרון בהיכל בית המדרש הגדול 'דושינסקיא' בירושלים, לשמוע 'דרשת שבת שובה' מפוסק הדור הגר"מ שטרנבוך.

במשך קרוב לשעה הרחיב פוסק הדור בדרשתו בהלכה ובאגדה, כשהחלק ההלכתי נסוב על עניין האכלת קטן ביום הכיפורים.

לאחר פלפול ארוך בנושא 'האכלת קטן ביום כיפור', יצא פוסק הדור בפסק הלכה דרמטי, לפיו ההיתר להאכיל קטן ביום הכיפורים הוא רק באוכל המזין את נפש הילד, אבל סוכריות שנועדו רק לטעם, אין לתיתם ביום כיפור לילדים כדי שלא להיכשל באיסור 'לא תאכילום'.

את דבריו פתח פוסק הדור בציטוט דברי הגמ' במסכת יבמות, שכשם שיש איסור על הגדול לאכול נבילה או לעבור איסור, כך גם יש איסור להאכיל קטן בדבר איסור. ומכאן פתח פוסק הדור בשאלה המתבקשת איך אנחנו מאכילים ילדים קטנים ביום כיפור והרי אסור להאכיל קטן אכילה אסורה.

לאחר פלפול ארוך בנושא הכריע פוסק הדור כי נושא זה שנוי במחלוקת הראשונים, ולדעת הרמב"ם מותר להאכיל קטן ללא חשש, אך לדעת הר"ן יש בזה איסור, וכל טעם ההיתר הוא כדי להימנע מחשש פיקוח נפש, אלא שלעניין הלכה למעשה יש לנהוג כדעת הר"ן מאחר שהמגן אברהם והמשנה ברורה פסקו כדעתו.

על פי הדברים הללו הוסיף פוסק הדור כי מכיון שכל טעם ההיתר לדעת המשנה ברורה הוא רק משום פיקוח נפש, לכן כל ההיתר להאכיל קטן ביום כיפור זהו רק למאכלים המועילים לבריאות, אבל סוכריות שנועדו רק לטעם בלבד אין לתת לקטנים.

פוסק הדור הוסיף והדגיש כי אוכל מזין מותר לתת לילד ללא הגבלה, ואין צורך לבדוק בכל רגע את הילד אם הוא חייב כעת אוכל, כיון שאם נדקדק עם כל קטן לבדוק אם הוא חייב עכשיו לאכול, נבוא לפיקוח נפש אצל כמה יחידים, וממילא מותר להאכיל ילדים קטנים ללא הגבלה, כדי שלא יבואו לכלל סכנה, אבל כל זה רק בדברים המועילים ומזינים את הגוף, אבל סוכריה שלא נועדה להועיל לגוף אלא רק להתענג, אין בזה היתר פיקוח נפש.

פסק הלכה הדרמטי של פוסק הדור התפרסם בירושלים ובגולה, כשהורים רבים מוציאים מה'פעקלאך' של יום כיפור את הסוכריות.

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה הגר"מ שטרנבוך בדרשת שבת שובה צילום: שמואל דריי ודוד ארזני

 

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. יש לעיין סוכריה הנמס בפה האם יש לו דין אוכל או משקה לגבי שיעורו?  (ל”ת)


  2. למה דווקא סוכריות  


;