1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. הרב משה פינטו

הרב משה פינטו

הרב משה פינטו

הרב משה פינטו - על פרשת דברים ושבת חזון

הגאון רבי משה פינטו, ראש ישיבת 'פאר משה' בדבר תורה וסיפור לשבת פרשת דברים ושבת חזון • צפו

הרב משה פינטו

סיפור משמח לקראת שבת מאת הרב משה פינטו

הגאון רבי משה פינטו ראש ישיבת 'פאר משה' בדבר תורה וסיפור לשבת פרשת פנחס • צפו

הרב משה פינטו

לקראת שבת עם הרב משה פינטו - פרשת בלק

הגאון רבי משה פינטו ראש ישיבת 'פאר משה' בדבר תורה לפרשת השבוע - פרשת בלק • צפו

הרב משה פינטו

לקראת שבת עם הרב משה פינטו - פרשת בהעלותך

הגאון רבי משה פינטו ראש ישיבת 'פאר משה' בדבר תורה לפרשת השבוע - בהעלותך • צפו

 

הרב משה פינטו

לקראת שבת עם הרב משה פינטו - פרשת במדבר

הגאון רבי משה פינטו ראש ישיבת 'פאר משה' בדבר תורה לפרשת השבוע - במדבר • צפו

הרב משה פינטו

לקראת שבת עם הרב משה פינטו - פרשת אמור

הגאון רבי משה פינטו ראש ישיבת 'פאר משה' בדבר תורה לפרשת השבוע - פרשת אמור • צפו

הרב משה פינטו

לקראת שבת עם הרב משה פינטו - פרשיות אחרי - קדושים

הגאון רבי משה פינטו, ראש ישיבת 'פאר משה' בדבר תורה לפרשת השבוע - פרשיות אחרי - קדושים | צפו

הרב משה פינטו

צפו: הרב משה פינטו עם דבר תורה לשביעי של פסח

הגאון רבי משה פינטו, ראש ישיבת 'פאר משה' בדבר תורה לשביעי של פסח - על זיווגו של אדם והקשר לקריעת ים סוף • צפו

הרב משה פינטו

לקראת שבת עם הרב משה פינטו - פרשת צו

הגאון רבי משה פינטו, ראש ישיבת 'פאר משה' בדבר תורה לפרשת השבוע - פרשת צו - שבת הגדול • צפו

הרב משה פינטו

לקראת שבת עם הרב משה פינטו - פרשת יתרו

הגאון רבי משה פינטו ראש ישיבת 'פאר משה' בדבר תורה לפרשת השבוע - פרשת יתרו • צפו

הרב משה פינטו

לקראת שבת עם הרב משה פינטו - פרשת בא

הגאון רבי משה פינטו, ראש ישיבת 'פאר משה' בדבר תורה לפרשת השבוע - פרשת בא | צפו

הרב משה פינטו

לקראת שבת עם הרב משה פינטו - פרשת וארא

הגאון רבי משה פינטו, ראש ישיבת 'פאר משה' בדבר תורה לפרשת השבוע - פרשת וארא | צפו

 

הרב משה פינטו

לקראת שבת עם הרב משה פינטו - פרשת ויחי

הגאון רבי משה פינטו, ראש ישיבת 'פאר משה' בדבר תורה לפרשת השבוע - פרשת ויחי | צפו

הרב משה פינטו

לקראת שבת עם הרב משה פינטו - פרשת וישב

הגאון רבי משה פינטו, ראש ישיבת 'פאר משה' בדבר תורה לפרשת השבוע - פרשת וישב • צפו

הרב משה פינטו

לקראת שבת עם הרב משה פינטו - פרשת חיי שרה. צפו

הגאון רבי משה פינטו, ראש ישיבת 'פאר משה' בדבר תורה לפרשת השבוע - פרשת חיי שרה | צפו

 

הרב משה פינטו

לקראת שבת עם הרב משה פינטו - פרשת לך לך

הגאון רבי משה פינטו, ראש ישיבת 'פאר משה' בדבר תורה לפרשת השבוע - פרשת לך לך | צפו

הרב משה פינטו

הרב משה פינטו עם דבר תורה לחג הסוכות | צפו

הגאון רבי משה פינטו, ראש ישיבת 'פאר משה' בדבר תורה לכבוד חג הסוכות | צפו

 

הרב משה פינטו

הרב משה פינטו עם משל מדהים לראש השנה

רגע לפני ראש השנה - הרב משה פינטו, ראש מוסדות 'פאר משה' במשל מדהים! איך ילד קטן מצליח לקבל מאבא מתנות למרות שלא מתנהג יפה?

הרב משה פינטו

לקראת שבת עם הרב משה פינטו - פרשת ניצבים

הגאון רבי משה פינטו, ראש ישיבת 'פאר משה' בדבר תורה לפרשת השבוע - פרשת ניצבים | צפו

 

הרב משה פינטו

לקראת שבת עם הרב משה פינטו - פרשת עקב • צפו

הגאון רבי משה פינטו, ראש ישיבת 'פאר משה' בדבר תורה לפרשת השבוע - פרשת ואתחנן - "אין מאיפה לשלם 30 דינרי זהב" • צפו

;